Polska myśl – jak naprawić gospodarkę ?

Polska myśl intelektualna ma się dobrze, a nawet bardzo dobrze. Istnieje w Polsce co najmniej kilku ekonomistów-inwestorów, którzy propagują znakomite rozwiązania na odbudowę gospodarki i poprawę sytuacji ekonomicznej firm i Kowalskiego. Nie dowiecie się o nich w głównych mediach, nie cytują ich politycy, ich pomysły trafiają do małej grupki zagorzałych zwolenników.

Izabela Litwin

Pani Izabela Litwin napisała znakomite bezpłatne książki – „Zanim znajdziemy się na ulicy” i „Zanim wyjdziemy na ulicę” do pobrania na stronie – JesteśmyZmianą.pl. Propaguje bardzo zdrowe i mądre rozwiązania odbudowy polskiej gospodarki. Twierdzi, że kolonializm w Polsce wynika ze swobodnego przepływu kapitału, który jest podstawą istnienia Unii Europejskiej. Uwidacznia się to w drenowaniu czyli wysysaniu kapitału z gospodarek słabszych do gospodarek bardziej rozwiniętych. Korporacje zagraniczne, które wykupiły głównie w latach 90-tych za 10% wartości polskie firmy i branże, omijają system podatkowy i transferują miliardy złotych do swoich głównych oddziałów za granicę – „Jesteśmy na początku całkowitego upadku tego systemu, który obecnie obowiązuje…” - prognozuje ekonomistka. 

Pani Izabela Litwin uważa, trwały niedobór pieniądza w obiegu gospodarczym, za główną przyczynę staczania się gospodarki. Ośmiesza koncentrowanie się tylko na wzroście gospodarczym jako remedium na poprawę stanu gospodarki – „przybędzie więcej towaru na rynku, ale jeżeli nie przybędzie pieniądza, to jeszcze bardziej się zadłużymy” – kwituje ekonomistka.

Popiera finansowanie wydatków budżetowych poprzez wykup obligacji państwowych przez NBP. Miałoby się to odbyć przy użyciu polskich banków, czyli NBP udziela kredyt bankowi, który wykupuje obligacje państwowe. Następnie bank sprzedaje obligacje NBP, który jako ich właściciel może w każdej chwili je umorzyć. W ten sposób rząd dostaje darmowe pieniądze od NBP na wydatki budżetowe. Innymi słowy Izabela Litwin popiera mądry druk pieniądza. Uważa, że NBP powinien emitować czyli dodrukować złotówkę i zasilać nim rynek oraz budżet państwa. W takiej sytuacji rządy nie będą musiały pożyczać pieniędzy na wysoki procent od Banku światowego czy MFW.

Izabela Litwin uważa, że Polsce nie są potrzebni inwestorzy zagraniczni, ale mądra polityka względem polskich przedsiębiorstw, którym należy udostępnić tani pieniądz na inwestycje. Kapitał inwestycyjny dzieli się na dwa elementy: spekulacyjny i inwestycyjny. Spekulacyjny jest niczym innym, jak niszczącą gospodarkę armią finansową wielkiego kapitału, natomiast pozostałe inwestycje zagraniczne często uciekają po wydrenowaniu rynku.

Józef Kamycki

Pan Józef Kamycki prowadzi blog – nikander.neon24.pl. Napisał bezpłatną książkę „Filary Państwowości Naszej”. Twierdzi, że dług publiczny nie istnieje, ponieważ jest to błąd systemowy (oszustwo), które jest emisją czy kreacją pieniądza czyli udzielaniem kredytów na podstawie fikcyjnie wytworzonych pieniędzy. Innymi słowy banki udzielają kredytów poprzez dopisanie cyfr do systemu bankowego. Proces ten opisałem w artykule – „Jak powstają kredyty ? – Największy przekręt bankowców”.

Józef Kamycki oddziela dwa pojęcia od siebie czyli emisja pieniądza i dodruk pieniądza. Pierwsze oznacza wyemitowanie pieniędzy potrzebnej gospodarce, drugie pojęcie oznacza bezmyślny druk i finansowanie kiełbasianych projektów wyborczych.

Ekonomista twierdzi, że w naszej gospodarce co roku brakuje 50 mld zł., bez których mamy rosnącą recesję. Uważa, że NBP powinno emitować pieniądze, które następnie pożycza polskim bankom, a one za te pieniądze skupują obligacje państwowe. Innymi słowy NBP drukuje odpowiednią ilość pieniędzy i okrężną drogą przekazuje rządowi. Następnie wyemitowane z powietrza pieniądze w postaci kredytów dla banków w tym łańcuszku pomocowym, NBP umarza.

Pan Józef mówi: „Jest to sposób na dosypanie do gospodarki tych brakujących 50 mld zł. rocznie….Jest to oddanie społeczeństwu tego co zabrała im inflacja czyli wyrównanie spadku nabywczej złotówki, wyrównanie wzrostu PKB i wyemitowanie pieniędzy na poczet komercjalizacji dóbr dotychczas wolnych.” 

Bardzo ciekawym pomysłem jest odebranie części odsetek bankom komercyjnym, pobieranym od kredytów.

W jaki sposób ?

Zadłużenie skarbu państwa i przedsiębiorstw to 1 bln 100 mld zł. Banki od tych pieniędzy pobierają 16% odsetek czyli 190 mld zł rocznie. Z tych pieniędzy do swoich głównych oddziałów za granicę przelewają 130 mld zł., czyli taka suma pieniędzy ucieka co roku z Polski (nie 15 mld zł, jak podają główne media). Dla porównania, deficyt budżetowy to 40-50 mld zł.

Ekonomista uważa, że Rada Polityki Pieniężnej zdradziła polską rację stanu, ponieważ to ona ustala stopę procentową kredytów (4% stopa lombardowa razy wskaźnik 4 czyli 16 – na takich procent banki muszą ustalać procent odsetek od kredytów). I całe 16% odsetek oddała w prezencie bankom jako ich dochód.

Pan Józef Kamycki pyta się:”kto im dał takie prawo ?”. Twierdzi, że z tych 16% odsetek od kredytów, banki komercyjne powinny dostać 4-4,5%, a reszta powinna trafić do budżetu państwa. W sumie będzie to 90-100 mld zł. rocznie. Automatycznie z deficytu budżetowego, powstałaby nadwyżka budżetowa.

Trader 21

Trader 21 jest pseudonimem osoby, do której należy serwis independettrader.pl. Charakteryzuje się dużą, praktyczną wiedzą, dlatego warto śledzić jego opinie. Przestrzega przed wysoką inflacją, która może być efektem druku pieniądza przez NBP, jeżeli będzie się to robić w sposób bezmyślny. Dlatego dla ochrony gospodarki proponuje wprowadzić zbilansowanie budżetu czyli powinien pojawić się zapis zabraniając uchwalania budżetu zawierającego deficyt. Innymi słowy rządy nie mogą wydatkować więcej pieniędzy, niż uzyskały z podatków i innych państwowych dochodów.

„Jeżeli politycy będą mieli możliwość finansowania wydatków, dodrukiem, jeżeli raz z tego skorzystają, to będą korzystać bez opamiętania i skończy się to inflacją. Faktycznie będziemy my, jako społeczeństwo, obciążeni kolejnym podatkiem tzw. ukrytym podatkiem inflacyjnym. Dlatego, jeżeli dodrukowuje się pieniądz, to traci on na wartości”.

Ważną kwestią, którą Trader 21 porusza jest wydatkowanie pieniędzy budżetowych państwa, miast czy gmin. W 1989 roku mieliśmy 150 tys. urzędników, dzisiaj mamy ponad 500 tys. Wydatki rządowe to ponad 40% PKB. Normalnym wskaźnikiem powinno być kilkanaście procent. Dlatego Trader 21 optuje za zapisaniem w Konstytucji możliwość zadłużania się budżetu państwa i budżetu samorządów, do 15% PKB.

Trader 21 opowiada się za silną złotówką, która blokuje powstawanie baniek spekulacyjnych. Słaba waluta daje możliwości wykupywania tanich aktywów, co wiąże się z wygórowanymi cenami i w konsekwencji powstaniem bańki spekulacyjnej. Po jej pęknięciu wiele ludzi traci swoje oszczędności, a inwestorzy spekulacyjni, którzy zazwyczaj ją wytworzyli uciekają przed rozpoczęciem krachu.

NIDPI

Powyższe rozwiązania chciałem uzupełnić swoim pomysłem o utworzeniu niezależnej instytucji – „Narodowy Instytut Druku Pieniądza i Inwestycji”. NIDPI dbałby o ilość pieniądza  w gospodarce i uzupełniał te działy gospodarki, w których byłby niedobór pieniądza. Odbywałoby się to za pomocą bezprocentowych pożyczek inwestycyjnych skierowanych do przedsiębiorców. Inną ważną funkcją tej instytucji będzie inwestowanie w nowe technologie, rozwój przedsiębiorczości, badania naukowe itd. Pieniądze na powyższe cele byłyby drukowane, zgodnie z odpowiednią ilością pieniądza w obiegu z uwzględnieniem poszczególnych branż.

Po co nam kolejna instytucja, skoro mamy NBP ?

NIDPI nie jest bankiem, dlatego nie podlega prawu bankowemu, ani instytucjom typu BIS – Bank Rozrachunków Międzynarodowych, który jest szefem NBP. Znacznie łatwiej jest utworzyć nową instytucję z całym systemem prawnym, niż dostosowywać NBP, który jest zależny od wielkiego kapitału. Dzięki nowej instytucji, odizolujemy druk pieniądza od polityków i zbudujemy całkiem nową branżę z własną siecią banków-parabanków (nieważne jak to nazwiemy), zbudowanych na nowych, zdrowych zasadach.

Więcej o NIDPI napisałem w artykule – „NIDPI – drukowanie złotówki„.

Czy możemy tego dokonać ?

Zdecydowanie mamy szansę na wdrożenie powyższych pomysłów. Polska myśl ekonomiczne i intelektualna już dawno się narodziła. Oczekujemy tylko na ludzi pokroju Jerzego Zdziechowskiego, który bronił polską gospodarkę przed atakiem bardzo mocnej wtedy finansjery. W naturalny sposób obniżył wartość złotówki, co nie spodobało się międzynarodowym bankowcom. Wdrażał bardzo mądre rozwiązania gospodarcze i bronił polski system finansowy przed oddaniem go w ręce wielkiego kapitału.  W 1924 roku wraz z Władysławem Grabowskim wprowadził polskiego złotego, który zastąpił zdewaluowaną markę polską. Nowa waluta została oparta na parytecie złota, wartość 1 złotego ustalono na 9/31 grama (ok. 0,29) czystego złota. 

W jaki sposób finansjera zniszczyła odradzającą się gospodarkę ?

W momencie kiedy polska gospodarka odradza się, kiedy mamy stabilny pieniądz oparty na złocie, dochodzi 12-13 maja 1926 roku do zamachu stanu premiera Wincentego Witosa. Dokonał tego nikt inny jak…Józef Piłsudski, agent obcych wywiadów.

Albo Piłsudski był pospolitym idiotom, albo kolejnym sprzedawczykiem Polski na miarę Lecha Wałęsy. Najpierw umożliwił wygranie Leninowi (czerwonym) czego konsekwencją było rozprzestrzenienie się komunizmu, teraz zniszczył gospodarkę Polski.

Jak można było dokonać zamachu, kiedy pieniądz był oparty na złocie ?

Piłsudski powinien doskonale pamiętać erę systemu złota w latach 1870-1914. Waluty pracowały bez banków centralnych i oparte były na złocie. Był to najlepszy okres rozwoju wielu krajów w Europie i na świecie, które uczestniczyły w systemie. Złoto było ogranicznikiem nadmiernego drukowania pieniądza. Państwa wstępujące do klubu deklarowały, że ich pieniądz papierowy będzie wart określoną ilość złota. Społeczeństwa realnie bogaciły się. Inflacja była na poziomie zera, a fluktuacja cen wahała się w granicach 1,3%. Był to wspaniały okres ery pieniądza opartym na złocie. Jeszcze raz warto powtórzyć – społeczeństwo i państwa realnie bogaciły się, co dzisiaj jest ewenementem na skalę światową.

Niestety, ale wychwalany przez znaczną część społeczeństwa Józef Piłsudski, zniszczył polską gospodarkę. Pojawiają się źródła mówiące, że Piłsudski przewrotem majowym wyzwolił gospodarkę z rąk szaleńców. Zgadza się, osoby takie jak Jerzy Zdziechowski, były szaleńcami dla finansjery międzynarodowej, natomiast dla Polski były wybawcami i patriotami.

Dzisiaj mamy sporą wiedzę na temat pieniądza, historii, gospodarki. Wystarczy kumulować wiedzę i włączyć myślenie, aby zrozumieć kto pan, a kto cham. Rozwiązania są na wyciągnięcie ręki.

.

Artykuł o dokonaniach Jerzego Zdziechowskiego – www.rossakiewicz.pl

.
. . ekonomia Robert Brzoza

P.S. Nie chcesz stracić na inwestycjach? Chcesz dowiedzieć się co będzie z rublem, frankiem, dolarem? Nie wiesz jak założyć e-biznes? => MonitorowanieRynku.pl

 

 Chcesz otrzymywać informacje o nowych artykułach !

  Wpisz w poniższy formularz swoje imię, e-mail i kliknij przycisk „Uzyskaj Dostęp”, a ja będę wysyłała Ci info o wielu ciekawych rzeczach.

Twoje dane są bezpieczne

15 Odpowiedzi do artykułu - “Polska myśl – jak naprawić gospodarkę ?”

 • polak

  Bardzo możliwe że to nie Rosja zestrzeliła samolot lecz banderowcy lub jakieś inne tajne służby lub obcy wywiad, tam jest ponoć mnóstwo różnych służb wywiadowczych. Coś tu „śmierdzi”. USA wycofuje swoje stanowisko po ujawnieniu przez Rosję faktu, że Ukraińska armia wcześniej transportowała „swoje” BUK-i w rejon tej tragedii. http://www.sfora.pl/swiat/USA-wycofuja-sie-z-oskarzen-Brak-dowodow-na-udzial-Rosji-a70210

  Co do Polski to przecież jest jasne jak słonce, że obce służby rządzące teraz tym panstwem, niszczą umyślnie gospodarkę by młodzi Polacy wyjeżdzali za granicę, byli biedni, było nas coraz mniej w takim tępie za 50 lat zostanie tylko nas około 16 mln w kraju. Jednak musi w tym być jakiś plan, inwazja osób z zachodu, gdyż tam już wiedzą że wulkany zniszczą kontynent Ameryki Pn?

 • Paul

  Totalnie jestem zaskoczony: nawiedzona Pani „dodruk pieniądza” uważa za narzędzie wzrostu gospodarczego !!!! Przy dzisiejszej sytuacji: sztucznych stanowisk pracy /biurokracji/ to pierwszy krok do inflacji / nieszczęścia dla gospodarki/. Uważam, że dzisiaj należy: po prymo, niwelować w gospodarce patologie: tj. zakaz konstruowania rozdętego deficytu budżetowego, biurokracji, i likwidacja podatku dochodowego. Wymienione działania będą wabić kapitał zagraniczny który spowoduje wzrost gospodarczy i da pracę ludziom. W ekonomi nie istnieje punkt równowagi, dlatego przestańmy eksperymentować z działaniami inflacyjnymi bo wrócimy do problemów z niedalekiej przeszłości, które niszczyły naszą gospodarkę w sposób niespotykany. Dlatego jestem przeciwnikiem dopuszczenia PIS – u do władzy w Polsce, ponieważ te rządy doprowadzą do powrotu sytuacji gospodarczej rodem z PRL – u. Dzisiaj jest jedynie potrzebny „solidarym” w parytecie dochodów pomiędzy robotnikami – fachowcami, a posiadaczami środków produkcji.
  W imię czego prezes zarabia miesięcznie 100 tys. PLN a robotnik pracuje za 1300 PLN ? Tu powinno nastąpić spłaszczenie widełek, ponieważ kapitaliści mają nadmiar pieniędzy, które nie wiedzą w co mają inwestować, a „świat pracy” nie ma pieniędzy na wyżywienie rodziny !!!

 • Co do boeinga, to uważam, tak jak napisałem w emailu skierowanym do czytelników, że Rosja tego nie zrobiła.
  Gdyby tak było, to USA pokazałaby dowody.
  Natomiast znamienne jest, że media przerzuciły się na Ukrainę, a „zlekceważyły” rzeź w Palestynie.
  Tam jest prawdziwy teatr, a boeing mógł być przykrywką i zasłoną dymną.

  Co do Polski, to o czym piszesz zaczęło się na dużą skalę po 90-tym roku. Teraz odczuwamy cały czas konsekwencje, wyprzedaży i zniszczenia polskich branż czy przynależności do Unii Europejskiej.

 • Paul, druk jest narzędziem wzrostu gospodarczego.
  Jak najbardziej.
  Tylko zależy jaką formę wybierzemy.
  Jeżeli powierzymy politykom, to tak jak piszesz będzie inflacja.
  Natomiast, gdy zrobi to niezależna jednostka, jak NIDPI, to będzie pozytywne narzędzie wzrostu gospodarczego.

  Tak zgadzam się, nie powinno być takiej różnicy w płacach. Co do górnej granicy, to nie ma problemu. Jeżeli tak płaci rynek, to prezes musi tyle zarabiać, nawet w spółkach państwowych. W przeciwnym razie pozostaną same lejby.
  Ale najniższe wynagrodzenia muszą pójść w górę.
  Najniższe emerytury powinno się wyrównać do poziomu 1500 zł.
  Takie rzeczy można zrobić przy NIDPI, tylko powoli, bez inflacji.
  Po kilku latach dofinansowania, wzrosną dochody państwa i wtedy rząd przejmie dofinansowania od NIDPI.
  Wywołany naturalny wzrost gospodarczy, obniżanie podatków itd w przeciągu kilu lat przyniesie wzrost dochodów państwa.
  Jeżeli będziemy wszystko uczciwie liczyć, monitorować dość szybko dogonimy Grecję.

 • polak

  Paul to może dobić, urzędasy zarabiają od 7 tysięcy w górę 13, 17 tys zł zarządcy, a prosty Polak jest bezrobotny lub w najlepszym razie musi dostawać stawkę poniżej minimalnej 1200-1500zł, a ceny równe dla wszystkich w sklepach do tego ZUS, skarbówka, spore podatki, co chwila zmiana dowodu, prawa jazdy, podatek przymusowy rtv, co tam jeszcze nie wymyślą. A przypomniało mi się podatek wysoki od samochod ów które będą miały więcej niż 10 lat, niedługo tylko elita będzie jeżdzić jak w latach 70 tych autami. Pora się przesiąść na skuter zima lato lub kupić starą kalapitę trzykołową na zimę, z plandeką na silniku simsona. Potem dorabiać jako przewoźny turystów, ale nia mam karty motorowerowej, cholera znowu koszty.

 • polak

  http://finanse.wp.pl/kat,1013819,title,Urzednicy-tez-chca-isc-do-sadu,wid,16773202,wiadomosc.html?ticaid=113225&_ticrsn=3
  Dodam jeszcze że czytałem że ma powstać jeszcze więcej urzędów pracy, niedługo będzie ich więcej niż samych bezrobotnych.

 • Joanna

  Panie Robercie,
  dziękuję za tę rzetelną porcję wiedzy na temat pieniądza

 • Dziękuję za uznanie :)

 • Ali Baba

  Panie Robercie,
  odnośnie samolotu /LOT MH 17/ polecam…www.Wolna-Polska.pl….wystarczy czytać cz. 1 i 2. Pozdrawiam i wielkie dzięki za…wszystko.
  Ali Baba

 • Twoje informacje o ekonomistach są bardzo ciekawe. Zainteresował mnie pan Józef Kamycki ze swoimi informacjami o przelewach aż 130 mld zł uciekających za granicę naszego kraju z tytułu odsetek bankowych w sytuacji gdy roczny deficyt budżetowy naszego państwa to 40-50 mld zł. Ekonomista pisze dalej, że bank powinien tylko wysyłać 4-4.5 % a reszta powinna znaleźć się w skarbie państwa. Rozumiem zatem że te odsetki tak naprawdę są zapisywane jako diwidendy z których nie płaci się podatku aż do momentu ich zrealizowania. Najbardziej zdumiał mnie Trader 21 gdy powiedział (film non stop się zacinał, że ze 100 zł wyemitowanych przez bank tak naprawdę można wykreować 1000 zł wirtualnych pieniędzy i że dług, który nam narasta jest długiem fikcyjnym. Jak ten mechanizm działa nie do końca zrozumiała z powodu przerw w emisji filmu. W sprawie NIDPI piszesz, że: „Dzięki nowej instytucji, odizolujemy druk pieniądza od polityków i zbudujemy całkiem nową branżę z własną siecią banków-parabanków (nieważne jak to nazwiemy), zbudowanych na nowych, zdrowych zasadach.” – moje pytanie jest jak zamierzasz taki system ochronić przed spekulantami i środowiskiem opisanym przez Johna Perkinsa? Tak przechwytywane są najlepsze inicjatywy, dziedziny gospodarki (przykład Azoty Tarnów), banki (tworzone przez spekulantów i byłe służby SB-eckie a następnie finansową zagraniczną klikę globalistów). Polska po przemianach okrągłostołowych przeszła dokładnie opisaną przez Perkinsa ścieżkę uzależniania polskiej gospodarki, banków, przemysłu, sys. edukacji i zdrowia, etc. łącznie z korupcją polityków i maczaniem ich w rozmaite uzależnienia od środowisk zewnętrznych. Więcej Perkins podaje przykłady dobrych polityków krajów środkowoamerykańskich i płd. amerykańskich, którzy ginęli z powodu nie dostosowania się do tej brudnej zewnętrznej gry o wpływy i interesy. Jak zamierzasz ocalić Polskę przed demonami brudnych ekonomistów i bandziorów. W Smoleńsku zginęła cała ekipa ludzi, pracujących dla dobra Polski w tym Prezes NBP Skrzypek o którym jak w podanych info. w filmach słyszę, że dokonał już eliminacji długów tzw. wirtualnych w 2008-9 po krachu giełdowym na zachodzie. W kwietniu 2010 przed nieszczęsnym wylotem oficjalnie publicznie ogłosił, że nie będzie przedłużał linii kredytowych dla Polski. Chyba znalazł antidotum na zadłużenie Polski. Ponadto, dalej…. cała wojna o Irak i zniszczenie Saddama było oparte na właśnie takiej brudnej grze, nazwijmy ich globalistów. Dla mnie to po prostu mafia. Dobre pomysły i rozwiązania to jedno a zabezpieczenie ich to drugie. Zagrożenia nie da się wyeliminować tak łatwo, płyną z jednej strony i z drugiej, i ze Wschodu i z Zachodu a także Południa. Mam nadzieję, że wiesz, że polityka Izraela jest ściśle powiązana z interesem Rosji od czasów gdy USA rozpoczęło kurczenie pomocy i dotacji temu państwu. To jak piłeczka yo yo, odbija się to w jedną to w drugą stronę. Nie chcę narzekać na położenie geograficzne Polski i brak szans. Uważam, że szanse mamy bardzo duże i że obecna ekipa rządząca zrobiła bardzo wiele szkód w tym kierunku chowając głowę w piasek jak struś gdy sytuacje wymagały ścisłej i odważnej reakcji. Duży plus za zgromadzone w tym artykule informacje. Proszę o więcej.

 • Przecież są opublikowane informacje od separatysty, który został wysłany dla rozpoznania celu zaszokowanego znalezieniem szczątków dziecka i innych ofiar, dokładnie tłumaczy tą sytuację. To jest wina separatystów. Celowali w samolot ukraińskich sił, przewożący rzekomo broń i sprzęt wojskowy. Zestrzelili pomyłkowo nie ten samolot. Niestety broń oraz sprzęt, którym się posługiwali przybył z Rosji. Jeżeli nie bezpośrednio to pośrednio jest winna tej sytuacji. Zbroi separatystów i wysyła tam swoich speców. Są nagrania i rozmowy a także zdjęcia satelitarne kontrolujące ich obiekty. Wiadomo który wystrzelił i podano nawet miejscowość. Inne scenariusze i wyssane z palca teorie spiskowe są raczej mało prawdopodobne.

 • 1 – Tak Pan Kamycki ma ciekawe poglądy. Nie wiem czy te 130 mld zł. to dochód, który wymyka się podatkom, czy dochód po opodatkowaniu.

  2 – Trader21 mówił o mechanizmie kreacji pieniądza, czyli wytwarzaniu kredytów z powietrza. Jeżeli wpłacisz do banku na konto 1000 zł. to bank 3,5% z tych pieniędzy zostawi jako rezerwę, resztę przeznaczy na kredyty. Tylko z tej jednej kwoty 1000 zł. może wykreować minimum 10 tys zł kredytów.
  Mechanizm ten opisałem w tym artykul – http://robertbrzoza.pl/ekonomia/kredyty-najwiekszy-przekret-bankowcow
  a dokładniej jeszcze tutaj – http://brzozasklep.pl/wiedzaszokuje/nowa-ekonomia

  3 – Kluczem do niezbombardowania NIDPI są patrioci. To jest punkt wyjścia, jakiejkolwiek zmiany w Polsce. Bez uczciwych ludzi tego nie dokonamy.
  Dzisiaj ten mechanizm Perkinsa słabnie, ale gdy się nie przeciwstawimy, to i tak nas zniszczą poprzez ekonomie. Nie ma innego wyjścia jak walczyć. Oczywiście nie rewolucja, bo powtórzą Ukrainę.

 • Ja stawiam na Izrael lub inny przekręt, który nie widzimy
  Chcą odwrócić społeczność światową od morderstw na arabach lub stworzyli zasłonę dymną dla innych działań.
  Dlaczego tak myślę ?
  Kompletnie nie trzyma się kupy zestrzelenie samolotów przez Rosjan. Gdyby to oni zrobili, to zachód miałby potężne dowody.
  A jakie ma ?
  Straszą Rosję sankcjami – śmieszne.
  Teraz kiedy toczy się walka o pieniądz i rządzenie światem przez kolejne lata, Rosja nie ryzykowałaby zestrzeleniem samolotów.
  Kraje BRISC mają silną przewagę nad finansjerą.
  Kompletnie im nie potrzebny jest ten samolot.
  To nie ich robota.
  Finansjera raczej też nie, chyba że potrzebuje czasu i zajęła media nowym tematem.

 • hmm

  Czy może ktoś potwierdzić że papież Franciszek pozwolił facetowi zostać zakonnicą? Tia Pesando
  http://innemedium.pl/wiadomosc/dzisiejsze-krolestwo-polskie

 • hmm

  „Polacy powinni wiedzieć kim są ich ulubieni politycy, dziennikarze, czy celebryci. A naprawdę jest nieciekawie…”

  Święte słowa na własnej skórze się przekonałem kim oni są..
  http://mistykabb.wordpress.com/2014/07/21/masoneria-i-jej-macki-w-polsce/