Finansjera przygotowuje się do oddłużania krajów

        Od wielu lat niezależni ekonomiści mówią o katastrofalnej sytuacji gospodarki światowej. Ciągły dodruk pieniądza, olbrzymie zadłużenie krajów, wojna walutowa, która co roku obniża wartość naszych wynagrodzeń, wzrost cen produktów i usług…

Czy kiedyś się to skończy ?

Czy przyjdą lepsze czasy ?

Kłamliwe hasła

        W mediach możesz usłyszeć informacje ekonomistów – polityków, którzy straszą Polaków bardzo dużym zadłużeniem państwa. Wywołują kłamliwą i nierealną do wyobrażenia sytuacje.

Mówią: „jak tak dalej będą szastać pieniędzmi, to nawet kilka pokoleń nie spłaci tego zadłużenia”.

Dla osób nieznających realiów hasło „będą spłacać pokolenia”, jest odległą niewyobrażalną fikcją.

Kogo obchodzą pokolenia ?

Ludzie nie interesują się daleką przyszłością, ale swoim i swoich dzieci życiem. Opowiadanie kłamliwych faktów powoduje brak zainteresowania Kowalskiego prawdziwym obrazem świata. Kolejne informacje traktują jako coś nierealnego, które staną się „kiedyś”.

Niespłacalne kredyty

        Zadłużenie państw, obok nadchodzącej hiperinflacji jest niszczącym efektem działań karteli finansowych.

Z uporem maniaka chcę powtarzać w kółko, iż należy odizolować od Polski: Unie Europejską, Bank światowy i Międzynarodowy Fundusz Walutowy – czyli kartele finansowe, które niszczą gospodarki świata.

Należy wyraźnie powiedzieć, że zadłużenie większości krajów w tym Polski jest wynikiem działania powyższych organizacji międzynarodowych. Ich polityka i doradztwo doprowadziły Polskę do olbrzymich długów, które nigdy nie będą spłacone.

Dlaczego ?

Bo Polska, jak i dla przykładu USA mają budżety z rosnącymi deficytami. Koszty długu tak szybko rosną w tych krajach, że są w stanie spłacać tylko odsetki. Jeżeli chcielibyśmy spłacać odsetki i ratę kredytową, to należałoby zrezygnować z finansowania szkół, szpitali albo wojska. Państwa mają za duże wydatki w stosunku do dochodów. Nie przynoszą zysku, tylko straty.

Tak, wiem, pisanie o zyskach państw jest czystą abstrakcją, ale w nowej zdrowej ekonomii jest to normalny stan rzeczy. Tak jak firmy mają zyski, tak państwo powinno przynosić bardzo duży zysk.

Ekonomia jest prosta.

Dochód – Koszty = Zysk

To nie jest abstrakcja. To my żyjemy w czasach chorej ekonomii, zawładniętej przez zarażonych psychozą ludzi.

Obecnie powyższe równanie wygląda tak:

Dochód – Koszty = Dług bankowy

Polska osiąga dochód w kwocie około 300 miliardów złotych, a całkowite zadłużenie wynosi blisko 1 bilion złotych. Jeżeli wliczymy w to dotacje do bankruta, jakim jest ZUS i ukryte wydatki, to skala długu wzrośnie do kilku bilionów złotych. Sam dług zagraniczny to kwota około 270 mld euro osiągnięta do pierwszego kwartału 2013 roku.

Weźmy pod uwagę tylko oficjalny dług, który wynosi ponad 300% dochodów państwa.

W jaki sposób spłacimy zadłużenie, skoro nie osiągamy zysków ?

Długi spłaca się z różnicy pomiędzy dochodem a kosztem. Strata (deficyt budżetowy), to ponad 50 miliardów złotych, realna, to około 100 miliardów złotych. W przyszłym roku ma być jeszcze większa.

Obecnie przeznaczamy ponad 40 miliardów złotych w większości na odsetki bankowe.

A jaka jest sytuacja w USA ?

Czy największa gospodarka świata, osiąga zyski ?

Ameryka osiąga dochód w kwocie około 3 biliony dolarów. Oficjalny dług publiczny wynosi ponad 16 bilionów dolarów, czyli zadłużenie Amerykanów to ponad 500% dochodów państwa.

Budżet USA również nie przynosi zysków, ale stratę ponad 900 miliardów dolarów.

Z jakich pieniędzy Polska czy USA płacą odsetki od kredytów ?

Z kolejnych kredytów. Zauważ, że mówimy tylko o odsetkach. A kiedy spłacą ratę kapitałową ?

W takim razie jak można twierdzić, że długi naszego kraju zostaną kiedykolwiek spłacone ?

One nigdy nie zostaną spłacone. Dojdzie do sytuacji, w której za 2-3 lata, aby dopiąć budżet państwa, będziemy pożyczać sumę połowy naszych dochodów.

W każdej chwili banki (bank światowy), które dają nam kredyty, mogą powiedzieć „stop”.

Nie zastanawiałeś/zastanawiałaś się, dlaczego banki udzielają kredyty Polsce czy Grecji skoro one nigdy ich nie spłacą ?

Jak myślisz, kto rządzi w układzie Polska – Bank światowy, który daje kredyty ?

Dłużnik czy pożyczkodawca ?

W Biblii jest napisane:

Przysłów 22:7„Nad ubogim panuje bogacz, sługą wierzyciela jest dłużnik”.

Kto przeprowadzi globalny reset ?

        Państwa muszą zostać oddłużone, bo będą ”padać jak kaczki”. 

Nie ma tutaj innej możliwości. Zadłużenia są tak ogromne i rosną w tak szybkim tempie, że państwa za kilka lat nie będą mogły finansować podstawowych wydatków budżetowych. Bez resetu globalnego, czyli oddłużeniu państw, rozsypią się gospodarki światowe.

Tak to prawda, tylko nasuwa się pytanie: Kto będzie oddłużał państwa ?

Państwa będą oddłużać te same instytucje, które je zadłużyły. Czyli nagle osoby, stojące za wielkimi kartelami finansowymi stały się uczciwe i chcą pomóc państwom.

Czy wierzysz w takie deklaracje ?

Przypomnę tylko kilka faktów z historii ekonomii świata:

 •  wszystkie kryzysy są budowane dla korzyści małej grupy bardzo bogatych ludzi, mechanizmy powstawania kryzysów są takie same w każdym przypadku, dlatego tak łatwo je rozszyfrować,
 •  bieda w krajach Afryki, to niedziałanie rodzimych band, tylko celowe głodzenie Afryki. Jeżeli myślisz inaczej, to dlaczego USA, NATO nie skierują swoich wojsk, aby wyeliminować bandytów afrykańskich ?
 •  zniszczono kraje Ameryki Południowej poprzez korupcje i kredyty zagrabiając naturalne złoża. Na wiele lat pozbawiono ich normalnego bytu ekonomicznego.
 •  komunizm w Europie – czy sojusznicy tak łatwo sprzedali nas w Jałcie, czy był to plan, którego efektem jest potworne zadłużenie Polski ?

Jak będzie przebiegał reset długów ?

        Uważam, że finansjera będzie czekać z czerwonym przyciskiem „recesja”, do momentu, w którym inflacja, czyli wzrost cen będzie można ukryć przed społeczeństwem. W takich krajach jak USA, społeczeństwo jest bogate. Mimo że około 47 milionów Amerykanów korzysta z kartek na jedzenie, to nastroje są jeszcze pozytywne. Wystarczy, że utrzymają cenę benzyny na niskim poziomie. Nawet jak główne produkty wzrosną o 15-20% rocznie, to przerzucą odpowiedzialność na prezydenta czy partie zamienią się miejscami w sondażach. Nieświadome społeczeństwo, nie połączy faktów.

Gorzej będzie w Polsce, kiedy każdy wzrost cen jest mocno odczuwalny. I to jest nadzieja na przebudzenie społeczeństwa.

Natomiast na pewno nie dopuszczą do hiperinflacji (codzienny wzrost cen), gdyż wiąże się to z buntem ludzi, którego boją się bardzo. Aby ograniczyć inflacje, muszą podnosić stopę procentową. Gdy będą zmuszeni coraz gwałtowniej podnosić stopy, będzie to równoczesne z przyciśnięciem przycisku „start”. Wysoka inflacja i wysokie stopy procentowe, równają się upadkiem światowej ekonomii i buntem społecznym. Do tego nie dopuszczą.

Mogą pozwolić upaść 2-3 krajom (i bankom) lub doprowadzić do olbrzymiego bezrobocia w większości krajów. Społeczeństwo same będzie wymuszać na politykach poprawę sytuacji.

Tak było po 2008 roku w USA, gdy społeczeństwo poprzez media prosiło o pomoc polityków.

W takiej sytuacji kartele finansowe na czele z Unią Europejską, wydadzą dekret o oddłużeniu państw. Powiedzmy, będzie to umorzenie 50 – 80% całości długów każdego państwa.

Tutaj cyfry są nieważne. Może być to 100% długów. Liczy się efekt, który uzyska finansjera.

Moim zdaniem oprócz całkowitej zależności od Unii Europejskiej będzie wprowadzenie nowej waluty.

Zbigniew Brzeziński, osoba, która w systemie finansjery jest bardzo ważna, na „Europejskim Forum Nowych Idei” w 2012 roku w Polsce powiedział, „należy przekształcić Unię Europejską w niedemokratyczne państwo federalne”.

Czyli pierwszą ceną likwidacji długów, będzie zrezygnowanie z niezależności, pozbycie się państwa polskiego i przejście pod całkowite rządy nowego państwa „Unii Europejskiej”. Już dzisiaj nasza zależność od tej instytucji jest bardzo wysoka, a kolejne ustawy są uchwalane w zadziwiająco szybkim tempie.

Dlaczego tak spieszą się ?

Nowa waluta

        Na rynku złota trwa szaleństwo zakupowe takich państw jak, Chiny czy Rosja, które kupują każdą ilość złota. Wszystkie gospodarki świata wiedzą, że dolar przygotowany jest do upadku. Mogą to zrobić w każdej chwili. Wystarczy, że Chiny wypuszczą na rynek swoje rezerwy dolara. Ten scenariusz opisywałem w artykułach i wideo.

Skoro dolar odchodzi, to jaka waluta go zastąpi ?

Chiny czy Rosja skupują duże ilości złota, aby oprzeć w części swoje waluty na tym kruszcu. Wtedy inne kraje uznając te waluty za stabilne, będą używać je do rozliczeń międzynarodowych.

Czy myślisz, że finansjera po to zniszczyła dolara, aby oddać podium Chinom, Rosji czy innym krajom ?

Na pewno nie.

Finansjera nie potrzebuje kolejnej papierowej waluty. Obecny reset ma być na miarę efektów, jaki osiągnęli po drugiej wojnie światowej: zbudowanie i wdrożenie komunizmu, powstanie Izraela, powstanie wielu organizacji ekonomicznych (UE, Bś, MFW, itd.), które zniszczyły gospodarkę światową.

Dla finansjery wymuszenie na państwach wprowadzenie waluty elektronicznej jest najważniejszym powojennym wyzwaniem.

Dlaczego ?

Bo od akceptacji waluty elektronicznej do elektronicznych paszportów, dowodów osobistych, praw jazdy, kart medycznych jest…napisanie tylko kolejnej ustawy.

Czy Chiny, Rosja poddadzą się finansjerze ?

W sytuacji, gdy Chiny i Rosja przygotowują się do umacniania swoich walut, przyjęcie waluty elektronicznej na szeroką skalę jest dla nich nie do zaakceptowania. Moim zdaniem finansjera posunie się o kilka kroków za daleko. I tutaj widzę szansę zjednoczenia się państw, do obalenia bankowców i ich karteli finansowych.

Zwróć uwagę, że finansjera dostała w twarz poprzez niemoc zaatakowania Syrii. Nie wszystko toczy się według jej scenariusza. Chiny, Rosja i Iran okazali się za silni, aby usłużna im USA zbombardowała Syrię. Dla finansjery ostatecznym celem jest zapanowanie nad Bliskim Wschodem. Pierwszą batalie przegrała.

Konkluzja

        Powyższy obraz nie pochodzi z filmu science fiction, ale z analizy i obserwacji światowej gospodarki. Uważam, że dla bankowców tylko elektroniczna waluta jest walką o przyszłość. Gdy państwa zgodzą się na nią, nie będzie odwrotu. Wiem zawsze można sprzeciwić się, ale przy walucie elektronicznej, można odciąć kredytowanie czy finanse danym krajom w każdej chwili. Kredyt jest za silną bronią, aby został odrzucony. 

Całkowite podporządkowanie się elektronicznej walucie i wszelkim elektronicznym dokumentom oznacza, że nasz byt uzależniony jest od zapisu w systemie komputerowym. Skoro te same instytucje, które zniszczyły państwa, teraz je „odbudowują”, to wizja „wyłączenia” danej osoby z systemu jest bardzo realna. Mogą wyłączyć buntowników, chorych, niepełnosprawnych, tak jak wyłącza się komputer.

Czy Polska do tego czasu będzie silnym krajem, aby walczyć o niepodległość ?

Tylko kierunek Węgier powoduje osiągnięcie niezależności Polski.

I pamiętajmy jeszcze o Unii Europejskiej. Wiele osób ekscytuje się NWO, ale dla Polski Nowy Porządek świata, to Unia Europejska.

2 – Zapraszam do oglądnięcia widea, w którym dogłębnie wyjaśniam teorie resetu globalnego – YouTube.pl

.

. . ekonomia Robert Brzoza

P.S. Nie chcesz stracić na inwestycjach? Chcesz dowiedzieć się co będzie z rublem, frankiem, dolarem? Nie wiesz jak założyć e-biznes? => MonitorowanieRynku.pl

 

 Chcesz otrzymywać informacje o nowych artykułach?

  Wpisz w poniższy formularz swoje imię, e-mail i kliknij przycisk „Uzyskaj Dostęp”, a ja będę wysyłała Ci info o wielu ciekawych rzeczach.

Twoje dane są bezpieczne

31 Odpowiedzi do artykułu - “Finansjera przygotowuje się do oddłużania krajów”

 • Bardzo dobry tekst. Trzeba się organizować wszelkimi sposobami, aby oprzeć się kartelom.

 • admin

  Tak, zgadza się Andrzej. Dzięki.

 • Biedni lichwiarze zagalopowali sie w swoich pomysóach i sami sobie zasłużyli na nierychłą klęskę.
  Dotąd dzban wodę nosi dopóki sie ucho nie urwie, a to ucho jest już na urwaniu i za chwilę urwie sie a woda się wyleje szkoda wody.

 • monika

  Dalaczam sie do opinii Andrzeja. Dzieki za ten tekst.
  „Budzmy” siebie i innych i nie zapominajmy, ze nie jestesmy sami. Ze jest Ktos, Kto powiedzial: „Nie bojcie sie, Jam zwyciezyl swiat”. Serdecznie pozdrawiam.

 • admin

  Ha ha dobre
  Ale jeszcze krwi napsują :)

 • admin

  Dzięki Monika :)

 • ofik

  Witam! Przywitam się najpierw bo to mój pierwszy komentarz! Bardzo ciekawy blog. Zawarte w nim informacje korespondują z tym co sam myślę od dłuższego czasu po przeczytaniu książki Honga Songbinga – „Wojna o pieniądz” oraz G.Edwarda Griffina – „Finansowy potwór z Jekyll Island”. Fajnie, że nie tylko ja, chłop przed czterdziestka
  skłaniam się coraz mocniej do „teorii spiskowych” lecz niestety tylko one najlepiej wyjaśniają to co działo się i dzieje na świecie i w geopolityce. Pozdrawiam!

 • admin

  Witaj w świecie nie „teorii spiskowych”, ale prawdy o nim :)

 • Ron

  Zaczynasz bardziej przemyślanie pisać, to bardziej i więcej ludzi rozumiejących powagę czasu przyciągnie. Ciekaw jestem tej książki (czy to tylko ebook będzie?) i propozycji rozwiązania zwłaszcza kwestii e-waluty.
  Ciekawe jak oni są pewni, że hakerzy z naszej strony nie dobiorą im się do tej kasy i/lub nie rozwalą im tego sysytemu. Moim zdaniem e-waluta jest z tego punktu widzenia lepsza, bo będzie można o wiele łatwiej „sobie” parę miliardów podrobić ;-) Ciekawe też jest jak szybko do tego może naprawdę dojść.
  (tę książke powinieneś dać do przeczytania komuś, bo dużo błędów robisz)

 • admin

  Dzięki za miłe słowa.

  1 – Książka będzie wydana jako e-book. Będę szukał wydawcy, ale nie wiem czy kogoś odważnego znajdę. W książce jest dużo kontrowersji, nazywam rzeczy po imieniu. Niektórzy mogą bać się wydać ją. Zobaczymy.

  2 – Oni myślą, że są tak potężni, że im nikt nie podskoczy. Nie boją się hakerów. Ale oczywiście masz rację. Nie ma dzisiaj systemu do którego nie można wkraść się. Tak samo jak do domu czy samochodu.
  To, że jakaś grupa hakerów dorobi sobie parę mld. to dla nich nie problem. Najważniejsze, że społeczeństwo będą gnębić.
  Z drugiej strony mają bardzo dobry sprzęt. Już teraz satelity mogą przeczytać gazetę w Twoim pokoju. Nie wiem tylko jak grube ściany mogą przejść. Naprowadzą rakietkę na budynek w którym będą hakerzy i koniec.
  Przypominam, że wprowadzenie waluty elektronicznej na cały świat, to czas ich totalnej kontroli. Dzisiaj hakerów mogą również wytropić, ale jak siedzą w Chinach, to co im zrobią.

  3 – Dzięki za info o błędach. Jest mi wstyd, dlatego reakcja jest natychmiastowa. Zainstalowałem dodatki i sprawdzam wszystkie artykuły i e-booki. Doprowadzę do sytuacji w której nie będzie ani jednego błędu. Przepraszam i jeszcze raz dziękuję :)

 • Ron

  1. to ja przepraszam za tak obscesową ocenę, chciałem tylko żeby błędy nie były dla kogoś jednym z powodów do negatywnej oceny.
  2. jeżeli się naprawdę nie boją, to znaczy to tylko że są słabi, również na umyśle – kolejny powód że im się to (niebardzo) uda
  3. z tą gazetą niewierzę! nawet odczytywanie z satelity tablic samochodowych na ulicach to dla mnie w 99,99% przypadków fikcja! (tych satelitów w stosunku do powierzchni i możliwości roździelczych kamer są za małe)
  4. haker to przede wszystkim ktoś, kto swoje umiejętności wykorzystuje najpierw do uczynienia siebie niewidzialnym dla każdego systemu – dopiero potem zabiera się do kolejnych kroków!
  5. chętnie przeczytam w booku na temat możliwości wprowadzenia alternatywnych systemów pieniżnych, w Polsce miałyby – wiadomo – kolosalne możliwości

 • admin

  1 – Bardzo dobrze Ron, że zwróciłeś mi uwagę. Konstruktywna krytyka jest tym co pcha to wszystko do przodu :)

  2 – Tak, ja też uważam, że to zadufani psychole. żyją jakby na innej planecie.

  3 – czytałem w kilku miejscach o satelitach wojskowych, które oni mają. Podobno technikę, którą posiadają szczególnie podsłuch, sprzęt wojskowy jest na dużo wyższym poziome niż mówią.

  Pamiętasz skanery na lotniskach w USA. Prześwietlały człowieka na wylot. Zdjęli sprzęt bo ludzie burzyli się.

  4 – nie wiem czy pamiętasz historię, gdzie znanego hakera, zhakowali. Wkradli mu się do komutera.
  Ja twierdzę, że nie ma niewidzialnych hakerów. Chronią ich państwa w których działają.

  5 – Uważam, że Polskę tak jak wiele krajów może uratować tylko druga waluta. Nie może być wymienialna. Musi być dostępna tylko w Polsce i niezależna od finansjery.
  Przykładem jest Szwajcaria.
  Zresztą przykładów regionów, które wprowadziły drugą walutę jest setki. Tylko nie mówi się o tym.
  W USA jest cała masa alternatywnych walut. Działają w małych regionach. Nie nazywa się to waluta tylko środek wymiany.

  Będzie to walka z Unią czy kartelami, ale niezależne źródła podają, że Niemcy mają w magazynach przygotowane marki.
  Oni też boją się jakieś zapaści.
  Tylko Polska jak zwykle w tyle.

 • Ron

  ad 1. kłaniam się z uznaniem
  ad 2. psycholi jednak nigdy lepiej nie lekceważyć (i jawnie obrażać)
  ad 3. ja raczej sądzę, że przecieki kontrolowane mają zastraszać, więc raczej są na wyrost.
  Prześwietlanie z bliska, w określonych warunkach jest bez porównania łatwiejsze. Z satelity grubość (zwłaszcza zanieczyszczonej w miastach) atmosfery (a zwłaszcza lekkie zachmurznenie) uniemożliwia podgląd.
  ad 4. znany haker to zły „haker” – twierdzę, że są dobrzy hakerzy! Oczywiście ja ich nie znam, co bardzo dobrze o nich świadczy :-)
  Tylko w dobrych hakerów rękach jest szansa wygrać bez większych strat tę ostatnią walkę, wszystko inne się niel liczy, bo będzie nie efektywne, choć może efektowne (choć ta nieefektywność może być nawet zaplanowana, w chaosie łatwiej ukryć cele, np. społeczne!) Choć bardzo dla obu stron bolesne.
  ad 5. też czytałem, że w wojskowych jednostkach zostały zmagazynowane nowe marki, ale to chyba kolejny dowód, że w tej globalnej mafii nie ma jednomyślności, raczej czeka ich los Babilonu, my raczej będziemy peryferiami

 • admin

  Ja jestem optymistą i uważam, że jest szansa powalczyć o swoje.
  Opozycja, która będzie w przyszłości rządzić również zeszła do internetu. Kilku polityków pisze artykuły, które są publikowane na portalach.

  Ważne, aby oni nie byli mentalnie w innym świecie. Może dobrze, że jeszcze jest kilkanaście miesięcy do wyborów. Do tego czasu tych uświadomionych posłów powinno być więcej.

  Dużą sprawę również dla świadomości polityków opozycyjnych robi Orban. Publicznie krytykuje Międzynarodowy Fundusz Walutowy. Uważa ich za przyczynek zła.
  To są mocne słowa.

  Może Węgry dadzą odwage politykom.

 • Ron

  a ja jestem za oświeconą monarchią absolutną i całkowitą wolnością i całkowitą odpowiedzialnością „ludu”.
  Oczywiście, problem polega na znalezieniu (lub odnalezieniu się) takiego monarchy. Podlegaliby mu oddani ministrowie i urzędy (maxymalnie okrojone), wojsko, policja, sądy.
  Specjalne wydziały zatrudniające tajnie hakerów.
  Żadnych polityków, demokracji, praw socjalnych. Podatki max. 5%. A nie jak teraz 90% dla najbiedniejszych, czyli tych którzy wydają w miesiącu wszystko.

 • admin

  Ciekawy pomysł :)

 • Jolanta

  Zgadzam się z tobą. Ja również jestem za tym aby Polska umocniła swoją pozycję tworząc zwarty blok z państwami grupy wyszehradzkiej. Orban postępuje właściwie i z pożytkiem dla swojego kraju, ale wypowiedział wojnę finansjerze tak jak byli prezydenci USA, którzy w momencie podjęcia walki z FED-em i całą resztą, niestety pożegnali się z życiem. Czy mamy więc szansę na podobne uniezależnienie się od tych sieci pajęczych i mafijnych powiązań finansjery? Nasze obecne rządy chyba wywołały najwięcej szkody zadłużając Polskę dwukrotnie (lub wielokrotnie, dług ciągle jest w przeliczaniu), zrobił w USA to samo z długiem narodowym USA prezydent Obama. Jeżeli pozwolimy na elektroniczną walutę to czipy w skórę będą jak najbardziej realne. W niektórych krajach jest to już częściowo stosowane. W Polsce w 20011 r. premier Tusk podpisał już umowę na wprowadzenie za dziesięć lat czipów dla swoich obywateli (sic!) Wolę być banitą we własnym kraju niż poddać się takiemu procederowi. Ostatnio podpisano pakt fiskalny z CBE i oni będą nam narzucać swoje regulacje. W listopadzie zeszłego roku zdaje się podpisano regulacje na pomoc dla innych banków. Najprawdopodobniej skończy się to wypompowaniem gotówki z naszych banków, aby ratować Grecję, Hiszpanię, Włochy czy Portugalię. Schemat zmniejszenia podaży pieniądza jest więc gotowy a to oznacza krach gospodarczy/finansowy. Czy naprawdę myślisz, że jesteśmy w stanie stworzyć swój własny polski blok podczas gdy od przynajmniej 400 lat jesteśmy traktowani przez państwa ościenne jak dojna krowa? Regularnie wytępiano nam elity i niszczono realne możliwości takiego wyjścia. Ja widzę naszą przyszłość, mimo wszystko, jako niezależne zrzeszenie państw chrześcijańskich zbudowane z bloku państw wschodnich pod patronatem USA. Kiedy piszę patronat mam na myśli ich technologię rozwiązania i możliwości siłowe. Są na świecie najlepsze, i demokracja w USA nie jest tak fasadowa jak w Europie czy Rosji. Tutaj się tworzy neokomunizm lub euro kołchoz jak kto woli. Wiem, że USA ma swoje problemy, ale zaborcza finansjera wyszła z Europy i o tym należy pamiętać.

 • admin

  Dla mnie nie ma różnicy pomiędzy polityką prowadzoną w USA i Rosji. Dlatego uważam, że należy współpracować z tymi krajami, ale nigdy nie należeć z nimi do grupy formalnej.

  Jesteśmy w stanie zbudować blok polski, ale nie z obecnym rządem. Mam nadzieje, że następne rządy będą tylko lepsze. W przeciwny razie na pewno dojdziemy do miejsca, w którym znajduje się Grecja.

  Co raz trudniejsza sytuacja ekonomiczna doprowadzi do zwiększonej rywalizacji pomiędzy blokiem rosyjskim, a amerykański. Ogniwem zapalnym będzie waluta. Nie wierzę, że Rosja, Chiny, USA, Wielka Brytania czy Niemcy przyjmą zgodnie wspólną walutę elektroniczną. Tam nie ma zgody pomiędzy tymi krajami. Chiny będą chciały oprzeć renminbi na złocie i zastąpić nim upadającego dolara.
  Dla finansjery wprowadzenie silnej waluty papierowej nie ma sensu. Aby ją zniszczyć potrzebują kolejnych dziesiąt lat. Wtedy spora część społeczeństwa może obudzić się. Dlatego uważam, że w przeciągu kilku lat muszą zniszczyć dolara i wprowadzić walutę elektroniczną.
  W trakcie tej wojny Polska za przykładem Węgier ma szansę dużo zmienić.
  Na pewno jesteśmy w stanie wprowadzić drugą walutę, odrzucić za duże wpływy Rosji na gospodarkę, czerpać zyski z łupków itd.
  Nawet jak nie uda się wyjść z Unii, to druga waluta zabezpieczy nas przed kolejnymi kryzysami. A to już coś.

 • 1
  Jerzy Lechowski
  jlech@o2.pl
  http://www.realizatorzy.prv.pl
  Madry Europejczyk twórca rozwoju cywilizacji
  i postepu
  Na poczatku naley zdefiniowac w jakis sensowny sposób madrosc.
  Mona by w pewnym przyblieniu prawdziwa madrosc zdefiniowac jako praktyczne
  zastosowanie wiedzy, wiary i pracy człowieka dla dobra i dobrobytu wszystkich ludzi na
  Ziemi
  Madry Europejczyk powinien zatem dokładnie znac i niewatpliwie zna te róne zawiłosci
  polityczne, które obecnie niektórzy wykorzystuja do nie madrych i szkodliwych dla innych i
  siebie celów. Chodzi tu dokładnie o pewne:
  sterownicze moliwosci fizycznej teorii informacji i emocji w socjologii i polityce
  Madry Europejczyk badajac problemy europejskie i swiatowe, analizuje społeczenstwa
  ludzkie przeprowadzajac nastepujace rozwaania: przyjmuje ludzi jako zbiór pewnych
  elementów w jakis sposób ze soba powiazanych i tworzacych pewien system, albo inaczej
  układ (formalny lub nieformalny). Znajac podstawy fizycznej teorii informacji, wie on, ze
  entropia układu jest najwieksza wtedy, gdy elementy układu sa od siebie zupełnie
  odizolowane, czyli nie posiadaja adnego rodzaju wiezi. W kadym społeczenstwie tworza sie
  jednak zawsze pewne grupy ludzkie, w których ich członkowie ciagle w jakis sposób działaja
  na siebie wzajemnie.
  Wszyscy ci, którzy chcieliby zniszczyc dany system, staraja sie stworzyc takie warunki, w
  których ludzie unikaliby sie nawzajem i nie chcieliby miec ze soba adnych kontaktów.
  Staliby sie zupełnie od siebie odizolowani. W jaki sposób mogłyby byc realizowane tego typu
  zabiegi? Daono by po prostu do skłócenia ludzi miedzy soba, do wzbudzania wzajemnej
  nieufnosci, a nawet nienawisci i leku, tego typu manipulacje, łatwo mona było zauwayc, nie
  tylko w przeszłosci, ale obecnie równie i nie tylko w Europie, ale take w innych regionach
  swiata. Jest to skuteczna metoda niszczenia struktury systemu. Entropia czyli bałagan w takim
  systemie jest wówczas maksymalna, a tym samym zorganizowanie systemu jest zerowe.
  Układ taki nie posiada wówczas adnej organizacji i mona go w sposób dowolny i zupełnie
  bezkarnie „konsumowac”, tak jak konsumuje sie mieso lub wedline z rozłoonego na czesci
  ustroju zwierzecego. Mona tego dokonywac na zimno, lub jeszcze lepiej na „goraco”,
  (wywołujac rónego rodzaju konflikty miedzy ludzmi) poniewa wówczas entropia układu
  jest wieksza.
  Wydawałoby sie, e sprawa w tym przypadku jest prosta i oczywista, wystarczy tylko ludzi
  skłócic ze soba i nawzajem zohydzic. Tak jednak prosto sprawa nie wyglada. Problem polega
  na tym, e do systemu społecznego nie da sie wprowadzic maksymalnej entropii i w tym tkwi
  bład w rozumowaniu tych. którzy tak mysla. Aby bowiem wprowadzic entropie do danego
  systemu, trzeba sie w nim znajdowac, albo byc w jego otoczeniu. Moliwosc działania spoza
  granic systemu jest fatalnie obłedna iluzja. Bład polega na tym, e przyjmuje sie niewłasciwe
  granice systemu – Ziemia wszak jest jedna i wszyscy ludzie na niej jeszcze mieszkaja, a
  ucieczka w kosmos jest zbyt ryzykowna i zupełnie niepotrzebna. Ziemia jest jeszcze zbyt
  piekna, aby z niej uciekac. Wprowadzenie jakichkolwiek zmian w jednym miejscu na Ziemi
  pociaga za soba zmiany w innych miejscach tego globu, („zgodnie z efektem motyla”) o tym
  jednak zbyt czesto zapominaja prekursorzy nowego ładu. Poza tym ludzie nigdy nie beda tak
  zastraszeni i biedni, aby nie tworzyc zwiazków i to tym silniejszych im wiekszy terror czy
  zastraszenie w danym społeczenstwie panuje. W przyrodzie działa bowiem ogólna i dobrze w
  2
  fizyce znana zasada przekory wyraajaca sie w prawach bezwładnosci nie tylko masy i
  ładunku elektrycznego, ale równie dotyczaca mas ludzkich, w których informacje i emocje
  podlegaja tym samym ogólnym prawom przepływu1.
  Ogólnie obowiazujaca zasade przekory mona bardzo krótko wysłowic w sposób nastepujacy:
  w warunkach równowagi kady skutek wywołany pewna przyczyna skierowany jest
  przeciwko tej przyczynie, która go wywołała2.
  Dlatego te naley te zasade miec na uwadze i pamietac o tym, e im gwałtowniej i
  natarczywiej kogos przekonuje sie o czyms, tym jest on bardziej oporny na przyjmowanie
  głoszonych pogladów i chocia zasady te sa obecnie za pomoca metod neurolingwistycznego
  programowania w skrócie zwanymi metodami NLP powszechnie propagowane i stosowane
  efekt koncowy moe okazac sie beznadziejny. Metoda łagodnej i systematycznej perswazji,
  która bywa czesto najbardziej skuteczna i trafna, jesli chodzi o zmiane pogladów danego
  człowieka lub całej grupy, bywa czesto najbardziej efektowna jesli chodzi o wychowanie w
  rodzinie. Okazuje sie jednak, e w pewnych przypadkach, metody silnych bodzców i
  gwałtownych zmian sa bardziej skuteczne, ni łagodnej i długotrwałej perswazji, jak wynika
  doswiadczen z fizycznych3.
  Naley jednak zwrócic uwage na fakt, e rónego rodzaju grupy społeczne, w kadej
  społecznosci, zawsze istniały, istnieja i istniec beda, poniewa zarówno człowiek, jak inne
  stworzenia ywe, sa z natury swej „społeczne” i nie moga fizycznie egzystowac samodzielnie.
  Obecnie chocia człowiek został, w pewnym sensie, sztucznie wyizolowany, to jednak z
  doswiadczenia wiadomo, e kada istota ywa przyciagana jest w pewien sposób do istot
  ywych swego, lub te nawet innych gatunków. Dlatego człowiek chetnie obserwuje
  zwierzeta i inne ywe organizmy, a nawet potrafi sie z nimi „zaprzyjaznic”. Na pytanie
  dlaczego tak sie dzieje, mona odpowiedziec, e w przyrodzie istnieje pewnego rodzaju
  symbioza miedzy ronymi gatunkami istot ywych. Człowiek, chocia, czesto nawet
  nienawidzi innego człowieka i woli „zaprzyjaznic” sie np. z psem lub kotem ni z innymi
  ludzmi, to jednak nie moe yc bez innych ludzi. Wynika, to z wzajemnych, szeroko pojetych
  korzysci.
  Koncepcja podziału ludzi na dwie kategorie: ludzi dzielnych i wielkich oraz nieudaczników,
  którzy musza wyginac, bo sami sobie na to zasługuja jest teoria rasistowska i bardzo
  szkodliwa nawet dla tych, którzy uwaaja sie za rase wybrana. Niemcy sie o tym ju
  przekonały. Obecnie istnieja inne metody niszczenia słabszych, ale sa one równie zawodne
  jak teoria rasistowska. Metodami tymi posługuje sie globalizm i w pewnym sensie
  scientologia. Zakładaja one, e tylko rozum ludzki jest najwaniejszy i e cel uswieca srodki.
  Ogranicza sie w nich uczucia i emocje a nawet wrecz całkowicie eliminuje jako szkodliwe.
  1 . Prawa te, to: prawa Ohma Kirchhoffa, Fouriera, Ficka i Darcy, które posiadaja identyczna postac w
  najdrobniejszych szczegółach, pod wzgledem formy, chocia czego innego dotycza, podobne prawa
  przepływu obowiazuja przy przepływie informacji i emocji, chocia nie sa one jeszcze powszechnie znane.
  2 Przekora, nie tylko przejawia sie w trzech zasadach dynamiki Newtona i zasadzie Faradaya, ale
  równie w chemii w regule de Chateliera, w ekonomi jako zasada alienacji, w filozofii jako walka i
  jednosci przeciwienstw. W propagandzie i reklamie zasada ta nie ma specjalnej nazwy, ale obowiazuje i
  mona ja dostrzec w praktycznym zastosowaniu. Stosowano ja ju od czasów staroytnych np. w pieknym
  stylu pokazana jest. w mowie Marka Antoniusza nad zwłokami Cezara.
  3 Mona to łatwo pokazac na prostym doswiadczeniu fizycznym, jesli np. wezmiemy zapałke i ustawimy ja
  pionowo przy brzegu stołu w szczelinie miedzy jego połówkami, na główce tej zapałki połoymy cienka
  bibułke , a na niej np. pieciozłotowa monete i bedziemy chcieli wyciagnac powoli bibułke z pod tej monety,
  to sie nam nie uda, moneta spadnie z zapałki. Natomiast jesli wezmiemy do reki linijke i gwałtownym
  ruchem uderzymy linijka w bibułke, to ona wysunie sie z pod tej monety, a moneta pozostanie w
  spoczynku na łebku zapałki. Nie zday ona bowiem poruszyc sie z miejsca swego spoczynku. Podobnie,
  jesli ktos zostanie gwałtownie i niespodziewanie zaatakowany, to nie zday sie obronic
  3
  Wiadomo jednak, e ludzie w yciu czesciej kieruj sie uczuciami i emocjami ni rozumem.
  Fakt ten znany jest równie globalistom i scientologom, ale uwaaja oni, e ich to nie
  dotyczy. Sadza oni, e dotyczy to tylko ludzi prymitywnych i ograniczonych umysłowo W
  tym własnie tkwi bład polegajacy na tym, e nie rozumieja oni powszechnie w przyrodzie
  obowiazujacej zasady przekory o której wspomniano wyej. Najlepszym dowodem na to jest
  powszechnie rozwijajacy sie obecnie terroryzm. Dopóki nie zapanuje powszechna szczera,
  nie zakłamana i nie udawana miłosc miedzy ludzmi wynikajaca z głebokiego zrozumienia
  istoty człowieka dotad bedzie sie wszystkim ludziom, zarówno globalistom, scientologom,
  liberałom jak i terrorystom, zle yło na tej naszej wspaniałej planecie Ziemi. Nie zaznaja oni
  prawdziwego szczescia wynikajacego z pojecia dobroci, a ujetego krótko znanym ju
  ekumenicznym wzorem na szczescie, podanym miedzy innymi na stronie internetowej:
  http://www.realizatorzy.prv.pl
  Mona miec jednak pewne przekonanie, mysli madry Europejczyk, wynikajace z (fizycznych
  i chemicznych, a take biologicznych praw natury) – chodzi tu głównie o symbioze, a nie
  jedynie wzajemne poeranie sie (wg. przestarzałej ju dawno teorii Darwina), jak to czesto
  widzi sie w przyrodzie. Zwierzeta poluja, tylko wtedy jesli sa głodne i nie zabijaja
  niepotrzebnie jak robia to beznadziejnie głupio ludzie, chocia obdarzeni sa podobno
  wspaniałym rozumem, ale bez uczucia. Naley zatem przewidywac, ze globalizm i New
  AGE, doprowadza w efekcie nie do tego do czego daa. Madry Europejczyk doskonale wie,
  e Rzad Swiatowy kierowany nawet przez najgenialniejszych nawet ludzi, jednak jak
  wiadomo z natury ułomnych i niedoskonałych nie jest moliwy, poniewa posiada on szereg
  powanych wad, obarczony jest on bowiem grzechami głównymi, do których obecnie mona
  wydaje sie dołaczyc jeszcze dwa grzechy główne tj. strach (Papie Jan Paweł II mówił
  bowiem: „nie lekajcie sie”) i korupcje, która nie jest jeszcze zaliczana oficjalnie do grzechów,
  ale jest ona niewatpliwie grzechem głównym, jake czesto popełnianym przez ludzi, dla
  własnych egoistycznych korzysci, kosztem szkód wyrzadzanych innym. Ten ostatni grzech
  popełniaja głównie, globalisci i lichwiarze, którzy błednie sadza, e za pomoca: strachu,
  korupcji i morderstw, popełnianych na tych, którzy nie daja sie skorumpowac, mona
  osiagnac kady cel. To błedne ich myslenie, najbardziej zaszkodzi im samym. Madry
  Europejczyk, który jest twórca rozwoju, cywilizacji i postepu, dokładnie to widzi i ostrzega
  ich przed okrutna i ostateczna kleska, podobna do tej, która poniesli poprzednicy, tej błednej
  idei opanowania i rzadzenia swiatem, a było ich ju wielu, tacy np. jak: Napoleon, Robespier,
  który stworzył gilotyne do scinania przeciwników swojej idei i w koncu sam został sciety ta
  sama gilotyna, podobnie Adolf Hitler, chcac rzadzic swiatem, sam musiał sie zabic, Józef
  Stalin marzył równie o opanowaniu całego swiata i te został ostatecznie zgładzony,
  podobnie Beria, któremu wydawało sie, ze moe bezkarnie mordowac innych został
  zastrzelony przez swoich bliskich współpracowników.
  Swiatem moe rzadzic jedynie Pan Bóg, Jezus Chrystus, który bedzie wkrótce ogłoszonym
  królem swiata obejmie wreszcie rzady i beda w ten sposób zrealizowane Lepsze Czasy.
  Dlatego te w zasadzie chrzescijanie (równie wbrew pozorom) nie powinni sie sprzeciwiac
  globalizacji prowadzonej przez zwykłych grzesznych i ułomnych ludzi, którzy doprowadza
  do opanowania swiata, i w ten sposób spełniona zastanie przepowiednia, e w koncu bedzie
  jeden Pasterz i jedna Owczarnia. Chrystus Pan bedzie rzadził swiatem i wszyscy ludzie beda
  szczesliwi. Zgodnie z ekumenicznym wzorem na szczescie wyprowadzonym w Polsce tj. w
  centrum Europy ju w 1988 roku. Wzór ten wyprowadzony został w oparciu o fizyczne
  pojecie dobroci i podanym na wskazanej powyej stronie internetowej. Człowiek dobry dla
  innych jest równie dobry dla siebie, ale nie wszyscy jeszcze o tym wiedza i dlatego jest tak
  jak jest, ale bedzie wkrótce lepiej. Realizacja Lepszych Czasów jest nieuchronna i konieczna i
  o tym dobrze wie kady madry Europejczyk, który jest twórca rozwoju cywilizacji i postepu

 • Ron

  podobno w USA czipy już mają wszyte oficerowie, kryminaliści i wszyscy ubezpieczeni zdrowotnie
  reszta po kolei i to jak najszybciej
  Apokalipsa coraz bliżej…………….
  już się można cieszyć, że do końca tak blisko :-)

 • Ron

  AMEN

 • Krótki opis wzoru na szczęście

  Szczęście jest dobrocią, ale nie wszyscy ludzie jeszcze o tym wiedzą i dlatego jest tyle zła na świecie. Dobroć jest precyzyjnie fizycznie zdefiniowana np. dobroć: cewki, kondensatora czy też obwodu rezonansowego. Wzór na szczęście w oparciu o analogię fizyczne pojęcie dobroci wyprowadziłem już w 1988r, a po raz pierwszy opublikowany on został w ROCZNIKACH FILOZOFICZNYCH (KUL) Tom XXXIX-XI zeszyt 3 -1991-1992
  “SZCZĘŚCIE JEST DOBROCIĄ”. Według tego wzoru stan szczęśliwości można zawsze sobie poprawić na dziewięć sposobów.
  1. Należy robić,
  2 myśleć i
  3 odczuwać to co się lubi, a jeśli się nie lubi ,to polubić, albo zmienić, to czego się nie lubi.
  4. Należy poszukać wielu dróg do celu
  5. Umieć dzielnie rozwiązywać problemy życia codziennego
  6. Nie należy się martwić na zapas czy trzeba czy nie trzeba,
  7. Należy się cieszyć z tego co było i jest (chociaż nie zawsze , to łatwo), ale nigdy nie wiemy co jest tak naprawdę dobre dla nas.
  8. Nigdy się nie spieszyć , ale w krótkim czasie należy zrobić to co trzeba.
  9. Swoją przenikalność intelektualną należy wykorzystywać tylko do dzielnego rozwiązywania problemów, które nasuwa nam życie.
  Szczęście ważniejsze jest od zdrowia, bogactwa i urody. Na Tytaniku wszyscy byli zdrowi i bogaci, ale nie mieli szczęścia, a Sofia Loewn mówiła, ze każda kobieta szczęśliwa jest piękna, a wiadomo, że nie każda piękna jest szcżęśliwa
  Życzę wszystkim dużo szczęścia zgodnie z moim ekumenicznym wzorem na szczęście opisanym dokładnie miedzy innymi na stronie: http://www.realizatorzy.prv.pl
  Jerzy Lechowski

 • admin

  Panie Jerzy,
  ładną stronę internetową ma Pan, ciekawe myśli.

 • admin

  Co do oficerów i kryminalistów to nie wiem, ale na pewno osoby ubezpieczone zdrowotnie nie mają żadnych czipów wszczepionych w USA
  W ogóle nie słyszałem o takiej akcji, aby jakieś grupy zawodowe musiały zgodzić się na czipy.
  Mam dużo znajomych pracujących w szpitalach i nie ma takiego tematu jak na razie. A musiałoby być głośno o tym i zapewne wiele ludzi buntowałoby się.

 • Martin

  No okey, a mam do Pana pytanie odnośnie kredytów gotówkowych czy hipotecznych ? Jeżeli nastąpi oddłużenie Państw w 100 % to co się stanie z ludźmi co mają kredyty? Czy ich też oddłużą?

 • To zależy w jaki sposób przebiegnie reset długów państwowych.
  Jeżeli kontrolowanie zrobi to jakaś instytucja podległa finansjerze, to na pewno nie umorzą prywatnych długów.
  Może być znacznie gorsza sytuacja, ponieważ mogą nakazać spłacić je, albo komornik w trybie ekspresowym zabierze majątek.
  Nie ufam tym ludziom, dlatego nic dobrego nie spodziewam się po nich.

  Reset długów głównie będzie dotyczył państw, a nie społeczeństwa.
  Tu nie chodzi o pomoc państwom, a o uzyskanie władzy nad narodami.
  Po resecie kraje stracą niezależność.
  Zostaną poddane globalnej instytucji.

  Inna sytuacja będzie jeżeli system finansowo-kredytowy upadnie poprzez działanie krajów BRICS.
  Wtedy rząd Polski może powiedzieć – nie spłacamy długów.
  Zresztą nie będzie komu ich spłacić, bo banki upadną.

 • Ron

  Dzisiaj, tj. 8.6.2014 przeczytałem, że Chiny od Rosji kupią 1,14 bln m3 gazu płacąc swoją! walutą. Wcześniej na Ukrainie odkryto złoża 3,6 bln m3 !
  To co się działo ostatnio na Ukrainie może mieć całkiem inne przyczyny niż te oficjalne! To chyba była braterska pomoc zachodnich demokracji, żeby Ukraina nie wpadła na podobny pomysł sprzedawania nie za $$$$ :-)

 • Dobry temat.
  Przerzucam go na nowe forum.
  Zapraszam wszystkich do komentowania.

  link – http://brzozaforum.pl/viewtopic.php?f=9&t=6

 • Przeczytałem z uwagą, z większością tez przez Was wysuwanych się zgadzam,a Jerzemu poradzę (za pozwoleniem Twojego portalu),żeby się lansował w lokalnej gazecie.

 • tomek

  wszystko się zgadza tylko ta waluta elektroniczna… Obecnie kryptowaluty są „przechowywane” w sieci p2p w chmurze tak jak informacje o stanie portfela każdego z użytkowników tej sieci i nawet jakby ktoś chciał mnie odciąć od moich e-pieniedzy to musiałby wyłączyć prąd na całym świecie. Wystarczy bowiem kopia zapasowa takiego portfela z datą początkową powstania tej sieci lub każdą inną i z informacji zawartych w kluczach innych użytkowników odzyskujesz dane . Nie da się tego podrobić, dodrukować czy ukraść (chyba że komuś przypadkiem podarujemy w prezencie klucz publiczny). Innej opcji na e-walutę nie widzę bo znów zaczęło by się „dodrukowywanie” zer na kontach rządowych w postaci długu. Musieli by jedynie zesłać na ziemię taki armagedon, który dałby im monopol na uzyskiwanie i dystrybucję tejże waluty a to wiąże się z redukcją liczby niewolników i odcięciem „plebsu” od technologii lub stworzeniem prawa które zakazywało by używania sprzętu do obliczeń rozproszonych. Jak na razie w głowie mi się nie mieści taka koncepcja ale wszelkie znaki na niebie i ziemi wskazują na to że ten scenariusz jest wielce prawdopodobny… Niestety

 • Krypto waluty ani bitcoiny nie wchodzą w grę.
  Nie wiadomo kto jest właścicielem takich systemów.

  Nigdy nie masz gwarancji czy nie dodrukowują krypto waluty.

  Co chwila sł przekręty z bitcoinem.

  Zobacz tutaj – https://szokwiedzy.pl/system-monetarny-czyli-drugi-krok-do-odbudowy-polski