Czy wierzysz w olbrzymy ?

        Czy wierzysz, że kiedyś na ziemi żyły olbrzymy ? Gdyby nie pomoc Boga, prawdopodobnie dzisiaj rządziliby nami „cudaki” ?

Nie możliwe ? 

Zobaczmy co Biblia mówi na temat olbrzymów ?

„Synowie Boga widząc, że córki człowiecze są piękne, brali je sobie za żony”Księga Rodzaju 6:2*

„A w owych czasach byli na ziemi olbrzymi, a także później, gdy synowie Boga zbliżali się do córek człowieczych, te im rodziły. Byli to więc owi mocarze, mający sławę w owych dawnych czasach”Księga Rodzaju 6:4

Biblia mówi, że synowie Boga brali sobie za żony kobiety ziemskie. Byli to mocarze, olbrzymy mający sławę w tamtych czasach.

Kim byli synowie Boga ?       

Księga Hioba wyjaśnia nam dokładnie kim są Synowie Boga:

Księga Hioba 1:6

„Zdarzyło się pewnego dnia, gdy synowie Boży udawali się, by stanąć przed Panem, że i szatan też poszedł z nimi”.

Twierdzenie „synowie Boga” odnosi się do aniołów, którzy przychodzili na spotkania z Bogiem. Widząc piękne kobiety na ziemi zapragnęli z nimi żyć. Zbuntowali się przeciwko Bogu, zeszli na ziemię, przybrali wygląd ludzki i żenili się z kobietami. Z ich związków rodziły się nienaturalne dzieci. Przewyższali siłą i wzrostem ludzi na ziemi.

To zbuntowani aniołowie odwrócili się od Boga i zaprowadzili rządy na ziemi. Przejęli całkowicie kontrolę nad ludzkością. Ludzie okazali swoją słabość wobec wielkoludów. Zbuntowani aniołowie tak samo jak Adam i Ewa mieli wybór. Ale większość z nich wybrała z pozoru łatwe życie.

1 List Piotra 3:19-20

„19W nim poszedł ogłosić nawet duchom zamkniętym w więzieniu,20niegdyś nieposłusznym, gdy za dni Noego cierpliwość Boża naczekiwała, a budowana była arka, w której niewielu, to jest osiem dusz, zostało uratowanych przez wodę.”

List Judy 1:6

i aniołów, tych  którzy nie zachowali swojej godności, ale opuścili własne mieszkanie, spętanych wiekuistymi więzami zatrzymał w ciemnościach na sąd wielkiego dnia.”

Przez lata rządów zbuntowanych aniołów w każdym człowieku mogły znajdować się złe cechy i geny olbrzymów. Byli oni naznaczeni do robienia tylko złych, podstępnych rzeczy.

Dlatego Pan Bóg urzył swojej siły i zniszczył rodzaj ludzki. Zachował tylko czyste geny rodu Noego. Była to część większego planu.

Czy szatan odniósł sukces zaprowadzając rządy na ziemi ?

        Szatan nie odniósł zwycięstwa. Przeciwnie poniósł klęskę. W czasie, gdy miał posiąść ziemię przez siłę demonicznych potomków Nefilimów, Bóg wszystkich zgładził i ziemie na powrót dał człowiekowi. A aniołów którzy spłodzili Nefilimów uwięził w otchłani.

Gdyby szatan przekonał Noego wraz z rodziną do swoich racji, wtedy zostałby prawnie przed Bogiem władcą rodzaju ludzkiego. Tak się nie stało.

A co mówi nam historia niebiblijna o olbrzymach ?

        Polecam przeglądnąć książki i internet w tym temacie. Natomiast z mojej wiedzy wynika, że olbrzymi są obecni w większości dawnych i obecnych kulturach, od krajów skandynawskich po Australię i Amerykę Środkową – wszędzie opowiadano o tych istotach. Na przestrzeni dziejów ich istnienie starało się potwierdzić wielu archeologów. Jednym z nich był Denis Saurat, dyrektor Centre Inter national d”Etudes Francaices. Archeolog ten znalazł kości oraz narzędzia olbrzymów m.in. w płn Afryce.

Popatrz na te zdjęcia:

 neofilimowie

1 Zdjęcie źródło: zdjęcia z internetu

 

 neofilimowie

2 Zdjęcie źródło: zdjęcia z internetu

 

Czy te zdjęcia zostały sfabrykowane ?

Nie mamy w 100%  pewności. Dzisiaj wszystko można zrobić na komputerze, natomiast sfabrykować histori się nie da.

Zobaczmy co Biblia mówi o olbrzymach po potopie ?

        Wróćmy jeszcze raz do wersetu z Księgi Rodzaju 6:4

Biblia warszawska pisze:

„A w owych czasach, również i potem, gdy synowie Boży obcowali z córkami ludzkimi, byli na ziemi olbrzymi, których im one rodziły. To są mocarze, którzy z dawien dawna byli sławni.”

W jaki sposób zbuntowni aniołowie pojawili się na ziemi ?

W taki sam jak przed potopem. Szatan użył tego samego sposobu. Byli aniołowie – możemy nazwać ich imieniem, które używa się w dzisiejszych czasach tj. demony – zeszli na ziemię i płodzili dzieci zwane Nefilimowie.

Co wiemy o Nefilimach ?

Były to potężne hybrydy z cechami aniołów i ludzi. Ich wzrost to 3-8 metrów. Biblia opisuje ich jako „naród wielki i wysoki”.

W Biblii przeczytamy, że olbrzymy wywodzili się z kilku rodów takich jak Emici czy Anakici. Budowali duże miasta z wielkimi warowniami. Rozmnażali się tak samo jak ludzie.

Księga Powtórzonego Prawa 2:10 pisze:

„Poprzednio mieszkali w niej Emici naród wielki, liczny i wysoki jak Anakici” -

Księga Powtórzonego Prawa 2:20-21

„Również tę ziemię zamieszkiwali poprzednio Refaici, których Amonici nazywali Zamzummitami. Naród to wielki, liczny i wysoki jak Anakici. Wytracił ich Pan przed Ammonitami…”  

Księga Liczb 13:32-33                                                                                                        

 32 Kraj który przeszliśmy, aby go zbadać jest krajem, który pożera swoich mieszkańców. Wszyscy zaś ludzie, których tam widzieliśmy są wysokiego wzrostu.33 Widzieliśmy tam nawet olbrzymów, Anakici pochodzą od olbrzymów, a w porównaniu z nimi wydaliśmy się sobie jak szarańcza i takimi byliśmy w ich oczach„.  - Tutaj zwiadowcy opisują Izraelitom co zobaczyli, gdy sprawdzali mieszkańców jednego z krajów.

Ale co aniołów Bożych skłoniło do tego, aby wybrać życie na ziemi ?

        Przecież jako aniołowie służąc Bogu, wiedzieli, że jest On potężny i nie pozwoli im na żadne nieposłuszeństwo.

Kto ich do tego skłonił ?

Pamiętacie jak szatan przebiegle wykorzystał Ewe. Szatan jest również zbuntowanym aniołem. Dlatego nie trudno było mu przekonać innych aniołów do buntu. Jest bardzo sprytny. Wiedział jak to zrobić. Miał pole do popisu, ponieważ Biblia mówi, że jest bardzo dużo aniołów w niebie.

Oto wersety z różnych części Biblii opisujące liczbę aniołów w niebie:           

 ”I nagle przyłączyło się do anioła mnóstwo zastępów niebieskich, które wielbiły Boga…” –  Łukasza 2:13

„Czy myślisz, że nie mógłbym poprosić Ojca mojego, a zaraz  wystawiłby Mi więcej niż dwanaście zastępów aniołów ?”
Mateusza 26:53

A co powiesz na to, że był to atak szatana w celu przejęcia władzy nad ludzkością ?

Niemożliwe ?

Przeanalizujmy to.

Przed potopem mocarze – zbuntowani aniołowie przejęli władze na ziemi. To już wiemy.

Ale…

Być może jeszcze nie wierzysz w olbrzymów ?

Nie wierzysz Biblii ?

A co z odkryciami archeologicznymi.

Za dużo odkryto monstrualnych szkieletów, aby był to przypadek. I co ciekawe pojawiają się w różnych kulturach. Jeżeli dojdziesz do pewnych informacji, to dowiesz się że niektóre odkrycia archeologiczne próbowano ukryć przed społeczeństwem. Gdyby nie internet trudno byłoby dowiedzieć się o nich. Zresztą dzięki internetowi wiele rzeczy staje się oczywistym. Bardzo łatwo jest zniszczyć tysiące książek. Ale już prywatnych stron internetowych nikt nie jest w stanie usunąć.

Pomyśl…

Pan Bóg nie stworzył wielkoludów. Adam i Ewa byli normalnymi wzrostem ludźmi. Gdyby było inaczej Biblia nie nazwałaby synów Boga „mocarzami”. Zapewne nic by nie mówiła na temat ich wzrostu. O rzeczach oczywistych nie mówi się.

Po potopie Noe z rodziną również musieli być normalnego wzrostu. W przeciwnym wypadku w Księdze Powtórzonego Prawa i Księdze Liczb (cytaty powyżej) nie zwracano by uwagi na wzrost innych narodów.

Po co mieliby to robić jeżeli wszyscy byli tego samego wzrostu ?

Z tego wynika, że po potopie nie wiadomo skąd pojawili się ludzie wysokiego wzrostu.

Wierzysz w ewolucje….Nie wydaje mi się…..Za krótki czas. Zresztą ewolucja nie jest nauką Boga. Albo wierzysz w stwarzanie – naukę Boga, albo w ewolucje – naukę szatana. Niektórzy miksują te dwie metody. Nie można dodać ziarno fałszu do prawdy. To już nie będzie czysta prawda Biblijna.

Następna kwestia to czy synowie Boży przed potopem i „wysocy ludzie” po potopie należeli do Boga czy szatana ?

        Przed potopem tylko Noe z rodziną zasługiwali na opiekę Boga, który kazał wybudować mu arkę dla swojej rodziny i zwierząt. Tylko oni mieli uratować się. Budowa arki musiałabyć dużym wydarzeniem w okolicy. Była to spora budowla. Olbrzymy również musiały wiedzieć o arce, ale Bóg nie pozwolił im zniszczyć jej.

Jeżeli stwierdzimy, że „olbrzymy” byli dobrymi ludźmi, pochodzili od Boga to dlaczego nie weszli do arki ? Dlaczego zginęli ?

Ponieważ, nie byli to ludzie Boga.

Byli to ludzie szatana. Udało im się zawładnąć ziemią. Przekonali na swoją stronę wszystkie osoby z wyjątkiem Noego i jego rodziny. Szatan również musiał wiedzieć o planach Boga względem ludzkości.

Wiedział o potopie. Ludzie mogli nie wierzyć Noemu, ale szatan dokładnie wiedział, że Bóg nie żartuje. Ale nic nie mógł zrobić. Nie mógł zabić Noego, ani zniszczyć arki ponieważ sam Bóg opiekował się nim.

Z tego wynika, że szatan nie jest większy od Boga. To Bóg ma władzę nad nim.

A co stało się z wysokimi ludźmi po potopie ?

       Pojawili się nie wiadomo skąd. Tworzyli kilka klanów. Niewątpliwie ludzie również nie mieli szans zwyciężyć z nimi.

Pierwsze olbrzymy zginęły przed potopem, następnych Bóg również zniszczył.

Księga Powtórzonego Prawa 2:20-21 pisze:

 „Również tę ziemię zamieszkiwali poprzednio Refaici, których Amonici nazywali Zamzummitami. Naród to wielki, liczny i wysoki jak Anakici. Wytracił ich Pan przed Ammonitami…”

Bóg pozwolił człowiekowi polować na zwierzęta, dzięki czemu wzrosła jego agresja. Było to potrzebne, aby człowiek mógł bronić się przed olbrzymami, ponieważ przed potopem był zbyt łagodny i uległy. Dlatego dzisiaj tak mocno jest promowany wegetarianizm. Szatan chce przywrócić potulność człowieka, bo nie jest w stanie nad nim zapanować.

Ludzie potrafili polować, więc szybko zaczęli walczyć między sobą, a co najważniejsze zaczęli walczyć przeciw olbrzymom. Szatan podjął kolejną próbę osiedlając olbrzymów na terenie obiecanym Abrahamowi. Izraelici przez około 400 lat mieszkali w Egipcie. W tym czasie nie tylko oni, ale także olbrzymy na ziemi obiecanej, rozmnarzały się i budowały potężne warownie.

Pismo święte mówi, że Bóg nie czekał, aż Izrael będzie gotowy do walki, lecz większą część olbrzymów zabił rękami Midianitów. Wyraźnie Pismo mówi, że Bóg ich do tego popchnął. Widocznie rozmnarzali się za szybko. Kiedy Izrael przybył do ziemi obiecane,j rozprawił się już tylko z resztkami olbrzymów. W ten sposób Bóg po raz kolejny pokrzyżował plany szatana.

Czy w dzisiejszych czasach jest możliwość istnienia „cudaków” na ziemi ?

         Nie możemy kategorycznie powiedzieć nie. Ostatnio na poważnych stronach internetowych pojawia się coraz więcej artykułów o „cudakach”. Również na polskich stronach internetowych.**

Od lat w Polsce i na świecie poszukiwane są osoby z mało występującymi grupami krwi. Również nie mamy pewności czy banki DNA nie zbierają informacji o cechach charakterystycznych dla byłych olbrzymów.

Nie wiemy również czy szatan nie wysłał ponownie zbuntowanych aniołów, aby zapanować nad człowiekiem.

Już za panowania Nimroda, który był pierwszym mocarzem na ziemi, szatan chciał zjednoczyć ludzi pod jednym władcą, by przeciwstawić się Bogu. Księga Rodzaju 10:9

W obecnych czasach szatan przeprowadza ten sam plan. Jednoczy wszystkich ludzi na walkę i nieposłuszeństwo wobec Bogu.

Wprowadza nowy system ekonomiczno-gospodarczy o nazwie NWO*** – New World Order – Nowy Porządek świata. System ten zawiera:  jeden światowy rząd, jedną wspólną ekonomie, jedną armię nad wszystkimi ludami ziemi. Szatan planuje zrobić powtórke z Babilonu. Księga Rodzaju 11:6

Tak jak Nimrod budował wieże Babel, która miała być pomostem do bogów, tak dzisiaj świat próbuje podbić kosmos.

Po co i dlaczego wydaje się fortunę na niejasne projekty, które mają spopularyzować nieistniejące UFO ? 

Wmawia się nam, że istnieje życie poza planetą ziemia, o której Bóg nic nie wspomina w Biblii. Mnóstwo ludzi głoduje na ziemi, w krajach rozwiniętych społeczeństwo jest coraz biedniejsze, ale pieniądze na wojny i projekty związane z UFO zawsze są.

Komu to ma służyć ?

 

* Wersety Biblijne użyte w artykul pochodzą z Biblii Tysiąclecia

** tutaj jest link do artykułu „Gady u władzy ?” –  http://strefatajemnic.onet.pl/teorie-spiskowe/gady-u-wladzy,1,5453760,artykul.html  – (skopiuj link do okna przeglądarki.)

Również zapraszam do oglądnięcia kontrowersyjnego filmu, ale ciekawego => http://filmy.robertbrzoza.pl/potomstwo-weza/ – (skopiuj link do okna przeglądarki.)

*** O planach szatana w obecnych czasach, NWO, Iluminatach, Masonach piszę w książce „Nowy Porządek świata – słudzy szatana.”

Więcej informacji na temat Boga, władcy tego świata szatana, Armagedonu, demonów, wróżek, pokolenia Izrael znajdziesz w książce. „Kto rządzi światem Bóg czy szatan ?”  Książka napisana jest na podstawie wersetów biblijnych.

Co o tym myślisz ?

Zapraszam do dyskusji :)

.

. . ekonomia Robert Brzoza

P.S. Nie chcesz stracić na inwestycjach? Chcesz dowiedzieć się co będzie z rublem, frankiem, dolarem? Nie wiesz jak założyć e-biznes? => MonitorowanieRynku.pl

 

 Chcesz otrzymywać informacje o nowych artykułach?

  Wpisz w poniższy formularz swoje imię, e-mail i kliknij przycisk „Uzyskaj Dostęp”, a ja będę wysyłała Ci info o wielu ciekawych rzeczach.

Twoje dane są bezpieczne

41 Odpowiedzi do artykułu - “Czy wierzysz w olbrzymy ?”

 • Andrzej

  Bajki dla dzieci :)

  Nie bardzo to kumam

 • Robert Brzoza

  Tak Andrzej masz prawo nie wierzyć.

  Ale co powiesz na dowody ?
  Biblia pisze o olbrzymach, masz zdjęcia, historia, zapiski w różnych religiach.

  Wszyscy by tak kłamali ?

 • Iza

  Ja czytałam gdzieś o tym.
  Fajny artykuł.

  Można nie wirzyć, ale dowody są.

 • Robert Brzoza

  Dzięki Iza

  Też myślę, że warto sią nad tym zastanowić.

 • adam

  mimo że w necie dużo jest rzeczywiście informacji, trudno jest zanaleźć coś naprawdę wartościowego. ale czasami się udaje!
  http://members.optusnet.com.au/~mpjaworski/index.html
  a na tych stronach można się przekonać, na ile ma to z prawdą wspólnego:
  http://members.optusnet.com.au/~pmjaworski/
  http://members.optusnet.com.au/~pmjaworski/kunauka.naukawksiedze.html
  http://members.optusnet.com.au/~pmjaworski/kunauka.naukoweprzepowiednie.html
  http://members.optusnet.com.au/~pmjaworski/kunauka.naukiscisle.html
  co najmniej zadziwiające ;-)

 • To nie jest ka, jak piszesz, nie anioły ale ludzie

 • Paolo

  Istnienie gigantów mogło by tłumaczyć, powstanie piramid i innych potężnych budowli kultycznych. Myśle że nawet w dzisiejszych czasach wybudowanie czegoś takiego przy pomocy maszyn było by dużym wyzwaniem. Budowle te były niewątpliwie miejscami kultu i czczenia wszelakich bóstw co sprowadza się do czczenia szatana. Przez co dla mnie to jakoś trzyma się kupy. No ale to tylko takie moje przemyślenia.

 • Napisz Dawid coś więcej z czym się nie zgadzasz.

 • Też tak myślę Paolo.
  Skoro były olbrzymy, to wśród nich byli również budowlańcy.
  Wszelkie wielkie budowle to ich dzieło.

 • adam

  to jest właśnie problem, to ustawiczne poszukiwanie wszystkiego, co by się „kupy” trzymało! Wystarczy tylko odnieś takie wrażenie i już się jest gotowym na łyknięcie każdego g…. :-)

  „Synowie Boga widząc, że córki człowiecze są piękne, brali je sobie za żony” – ciekawe jak oni potem „to” robili, (usunięte przez admin)

 • Paolo

  Pewnie robili to normalnie tak jak sie robi. Skoro byli synami boga to chyba nie był dla nich jakiś wielki problem.
  A problem to jest w tym że „władza” kantuje nas z każdej strony podając masę informacji. Niektóre są prawdziwe a niektóre nie, co prowadzi do powstawania dezinformacji, która z kolei prowadzi do totalnego chaosu. A że całe masy wierzą w to co ktoś tam chce żeby wierzyły to jest tak jak jest. Tak mi się wydaje że sęk w tym żeby nie iść na łatwizne. A opierając się o przekazy biblijne łatwiej jest dojść do jakichś w mojej ocenie sensownych wniosków.

 • adam

  widzisz Robert niepotrzebnie mi wyciąłeś, że „olbrzymy musiały mieć conajmniej jak mały cygan nogę” bo Paolo a pewnie i inni nie mogli wpaść na to, co w „tym” było przynajmniej trudne do wyobrażenia :-)

 • Adam, ja wierzę w Twoją kreacje.
  Używaj innych słów do opisu, jak np. narządy, a Ty piszesz bezpośrednio :)

 • adam

  w……….łem ;-)

 • dawid

  Synami Bożymi nie mogli być aniołowie, bo to koliduje z Pismem. To były jeszcze inne stworzenia Boże

  dc

 • dawid

  Błądzicie, nie znając Pism ani mocy Bożej, albowiem przy zmartwychwstaniu ani się żenić nie będą, ani za mąż wychodzić, lecz będą jak aniołowie w Niebie. (Mat.22, 29-30)

  tak więc nie mogli to być aniołowie ale Synowie Boży tylko w jakim pojęciu. Pan Bóg może to komuś objawić.
  U Boga wszystko jest możliwe !
  dc

 • Odpowiedź na Twoją wątpliwość jest w artykule.

  Ale zacznijmy od cytowanego przez Ciebie wersetu.

  Tak masz rację aniołowie nie żenią się.
  tylko zastanów się….
  Kim były osoby duchowe, które zbuntowały się przeciwko Bogu i zeszły na ziemie ?
  Przed buntem były aniołami, w czasie buntu już nie.
  Anioł to sługa Boży, przeciwnik nie może być sługą. Stanął po stronie szatana czyli dalej jest osobą duchową ale zwaną demonem.
  Dlatego werset, który cytujesz nie obala prawdy zawartej w Biblii, że byli aniołowie zbuntowali się przeciwko Bogi i żenili się.
  Demony jako przeciwnicy mogą robić dużo rzeczy, którym nie wolno aniołom.
  Dlaczego ?
  Bo ich los jest przesądzony.

  Skąd wiemy, że Synowie Boga to anioły ?
  Po tym wersecie:
  Księga Hioba 1:6
  „Zdarzyło się pewnego dnia, gdy synowie Boży udawali się, by stanąć przed Panem, że i szatan też poszedł z nimi”.
  Kto mógł stanąć przed Panem, jak nie aniołowie zwani synowie Boga ?
  Człowiek nie mógł stanąć przed Bogiem.

  Sugerujesz, że synowie Boga to inne stworzenia Boże.
  Tutaj chcesz wprowadzić swoją filozofie.
  Nie ma żadnych stworzeń, oprócz tych opisanych w Biblii.
  Jeżeli co innego sugerujesz, to próbujesz Biblie zmieniać, a to już jest niebezpieczne.

  Jeszcze raz ze zrozumieniem przeczytaj te wersety:
  1 List Piotra 3:19-20
  „19W nim poszedł ogłosić nawet duchom zamkniętym w więzieniu,20niegdyś nieposłusznym, gdy za dni Noego cierpliwość Boża naczekiwała, a budowana była arka, w której niewielu, to jest osiem dusz, zostało uratowanych przez wodę.”
  List Judy 1:6
  „i aniołów, tych którzy nie zachowali swojej godności, ale opuścili własne mieszkanie, spętanych wiekuistymi więzami zatrzymał w ciemnościach na sąd wielkiego dnia.”

 • Kamil

  Aramejskie słowo „nefilim”, tłumaczone w polskich przekładach Biblii jako „olbrzymi”, tak na prawdę oznacza „ci, którzy upadli”. Nie ma w nim nic, co mogłoby sugerować gigantyczny wzrost.

  „Synowie Boga” w Rdz 6 nie mogą być aniołami, ponieważ aniołowie ze swej natury są nieśmiertelni (Łk 20, 34-36), co oznacza również, że są bezgrzeszni (Rz 6, 23). Określenie „Synowie Boga” jest natomiast w Biblii bardzo często stosowane odnośnie ludzi. Więcej na ten temat można przeczytać tu:

  http://otwartabiblia.pl/synowie-boga-corki-czlowiecze-olbrzymi/

  Jeśli chodzi o „stawanie przed Bogiem”, to polecam następujący wpis:

  http://otwartabiblia.pl/szatan-w-biblii-hebrajskiej/

  Natomiast na temat Listu Judy 1, 6 można przeczytać w tym artykule:

  http://prawdybiblijne.com/download/czytelnia/UpadliAniolowie3.pdf

 • Nie bardzo rozumiem Kamil.
  Na wszystkie twoje zastrzeżenia odpowiadam w komentarzach powyżej i w artykule.

  1 – O gigantycznym wzroście Biblia pisze.
  Księgi Rodzaju 6:4
  Biblia warszawska pisze:
  „A w owych czasach, również i potem, gdy synowie Boży obcowali z córkami ludzkimi, byli na ziemi olbrzymi, których im one rodziły. To są mocarze, którzy z dawien dawna byli sławni.”

  Księga Powtórzonego Prawa 2:10 pisze:
  „Poprzednio mieszkali w niej Emici naród wielki, liczny i wysoki jak Anakici”

  Księga Liczb 13:32-33
  „32 Kraj który przeszliśmy, aby go zbadać jest krajem, który pożera swoich mieszkańców. Wszyscy zaś ludzie, których tam widzieliśmy są wysokiego wzrostu.33 Widzieliśmy tam nawet olbrzymów, Anakici pochodzą od olbrzymów, a w porównaniu z nimi wydaliśmy się sobie jak szarańcza i takimi byliśmy w ich oczach„. – Tutaj zwiadowcy opisują Izraelitom co zobaczyli, gdy sprawdzali mieszkańców jednego z krajów.

  Nefilimowie byli dziećmi upadłych aniołów, stąd olbrzymy.

  2 –
  Aniołowie nie żenili się z kobietami tylko demony, inaczej upadłe anioły to robiły.
  Nie wiemy kiedy aniołowie odeszli od Boga stając się demonami czyli sługami szatana.
  Mogli przebywać dłuższy czas z szatanem.
  I to one żeniły się, a nie aniołowie.

  Więc cała Twoja teoria rozsypuje się.

  Później za ten czyn zostali uwięzieni.
  Powtarzam nie aniołowie, tylko demony.

 • Księga Rodzaju 6, 4 nie wspomina o gigantycznym wzroście ludzi. Jak już napisałem w Biblii hebrajskiej słowo „nefilim” nie oznacza kogoś wysokiego, tylko upadłego (w sensie moralnym). W większości tłumaczeń jest w tym wersecie błąd, ciągnący się od czasów Septuaginty.

  Nefilim nie byli dziećmi Synów Boga, ponieważ istnieli już wtedy, gdy owi Synowie Boga zaczęli brać sobie córki człowiecze za żony.

  Olbrzymy z okresu po potopie zostały stworzone przez Boga. Izajasz podkreśla, że wszystko, co istnieje, zostało stworzone przez Jahwe:

  „Tak mówi Pan, twój Odkupiciel, Twórca twój jeszcze w łonie matki: Jam jest Pan, uczyniłem WSZYSTKO, Sam rozpiąłem niebiosa, rozpostarłem ziemię; a któż był ze Mną?” (Iz, 44, 24).

  Wiara w to, że niektóre rzeczy stworzył Bóg, a inne powołał do istnienia jakiś niegodziwy osobowy duch, nie pochodzi z Biblii, tylko z Awesty. Nie jest to więc pogląd chrześcijański tylko zaratusztriański. Więcej piszę o tym tu:

  http://otwartabiblia.pl/monoteizm-izajasza-a-teologia-zaratusztry/

  A jeśli chodzi o rzekomy upadek aniołów, to Biblia nigdzie o nim nie wspomina, a nawet wyraźnie przeczy tej teorii.
  Powtórzę, że aniołowie nie mogli upaść i stać się demonami. Karą za grzech jest śmierć (Rz 6, 23). Gdyby aniołowie zbuntowali się przeciwko Bogu, musieliby zostać unicestwieni. Ze słów Jezusa wynika jednak, że są istotami nieśmiertelnymi (Łk 20, 34-36). W takim razie nie są w stanie zgrzeszyć/upaść/zamienić się w demony.

 • 1 – Nie tylko księga rodzaju mówi o olbrzymach.
  Podałem Ci również księgę rodzaju i liczb.

  2 – Tutaj trochę pojechałeś filozofią i chcesz na siłę dostosować Biblie pod swoje teorie.
  Pokaż mi werset, w którym jest napisane, że Bóg stworzył olbrzymy ?
  Izajasz o tym nie mówi.
  Bóg nie stworzył ani szatan, ani demony, ani neofilimów.

  O jakim duchu piszesz ?
  Czy naprawdę nie rozumiesz tego wersetu ?
  A w owych czasach byli na ziemi olbrzymi, a także później, gdy synowie Boga zbliżali się do córek człowieczych, te im rodziły. Byli to więc owi mocarze, mający sławę w owych dawnych czasach” – Księga Rodzaju 6:4

  Podam Ci przekład z Biblii warszawsko-praskiej;
  „Pojawili się też na ziemi w tym czasie mężczyźni – giganci. Zostali oni zrodzeni, gdy synowie Boży zbliżyli się córek ludzkich. Byli to dawni mocarze, sławni w owych czasach”.

  Tak jak pisałem:
  1 – Anioły zbuntowały się przeciw Bogu stając się demonami czyli sługami szatana.
  2 – Jako demony zeszły na ziemie i żenili się z kobietami.
  3 – Z ich związków rodziły się olbrzymy – neofilimowie,

  Aniołowie mają tak samo jak każda istota wolną wolę.
  Zresztą zostali ukarani.
  Werset wyżej.

 • W zacytowanym przeze wersecie z Księgi Izajasza jest wyraźnie napisane, że Bóg stworzył WSZYSTKO (Iz, 44, 24). Nie ma tam dopisane drobnym druczkiem „z wyjątkiem olbrzymów, demonów i szatana”:-).

  Księga Rodzaju 6:4 akurat bardziej precyzyjnie przetłumaczona jest w Tysiąclatce. W Biblii Warszawsko-Praskiej jest pewna nadinterpretacja dokonana przez tłumacza. Warto zajrzeć też do Hebrajsko-polskiego Starego Testamentu, żeby przekonać się, że to wersja z Tysiąclatki jest bardziej poprawna. Z tego wersetu ewidentnie wynika, że nefilim żyli już w momencie gdy „gdy synowie Boga zbliżali się do córek człowieczych”.

  A możesz podać jakiś werset mówiący o tym, że – jak piszesz – „Anioły zbuntowały się przeciw Bogu stając się demonami czyli sługami szatana.”?

  Jestem również ciekaw, gdzie konkretnie w Biblii jest napisane, że – jak stwierdzasz – „Aniołowie mają tak samo jak każda istota wolną wolę”.

 • DARIUS

  Podoba mi sie twoje rozumowanie i znajomosc Biblii Robercie. Tylko ze oni jeszcze nie zostali ukarani.
  Jedynie nefilimowie, dzieci synow Boga i corek ludzkich zgineli w potopie razem z ludzmi, bo nie byli aniolami. Byli badz co badz ludzmi, aczkolwiek ogromnych rozmiarow. Aniolowie opuscili ludzkie ciala albo krotko przed, albo podczas potopu.
  Ostatnio ogladalem zdjecia szkieletow i jak zobaczylem kosc piszczelowa wieksza od tego archeologa ktory ja trzymal, to mniej wiecej mozna sobie wyobrazic wielkosc i sile tych pol demonow.
  Zastanawia mie ze jedynie w internecie, dodatkowo nie wiele jest tego typu informacji. Szatanskie rzady nie chca publikacji niczego co potwierdza biblie. Za to czesto jest o ewolucji zaklamanej i nigdy nie udowodnionej.
  Pozdrawiam, Darek.

 • Tak, zgadzam się z Tobą Darius.
  Upadłe anioły nie zostały jeszcze ukarane, czekają zamknięte na sąd.

 • 1 – Pamiętasz Kamil przypowieść o talentach ?
  Chrystus wynagrodzi tych, którzy pomnażają swoje talenty.
  Jak można je pomnożyć ?
  Myśleć, wykorzystywać wiedzę itd.
  Pomyśl trochę.
  Bóg planował raj na ziemi dla człowieka.
  Więc w jakim celu miałby stworzyć szatana, demony czy olbrzymów.
  Przecież one działają na niekorzyść Bogu.
  Czy myślisz, że Bóg jest okrutny ?
  Taki byłby gdyby stworzył te kreatury.

  2 – To co w takim razie rodziły kobiety po zbliżeniu z demonami ?

  3 – Kamil, jeżeli anioły zstąpiły z nieba na ziemię. Następnie płodzili olbrzymów i zostali za to uwięzieni, to byli wysłannikami Boga ?
  Wersety w artykule.

  4 – Koryntian 6:3
  „Czyż nie wiecie, że będziemy sądzili także aniołów ?”
  Anioły mogą grzeszyć i szerzyć złą nowinę.
  Dlaczego ?
  Bo mają wybór pomiędzy dobrem, a złem, dlatego będą również sądzeni.

 • Kamil

  1a – Przypowieść o talentach była skierowana do ludzi, nie do aniołów.
  1b – Bóg planował raj dla człowieka, ale ten ostatni zgrzeszył i musi ponosić tego konsekwencje w postaci śmierci, chorób i innych nieszczęść. Bóg w swoim słowie sam się przyznaje do tego, że to On zsyła na ludzi owe nieszczęścia:

  „Ja czynię światło i stwarzam ciemności, sprawiam pomyślność i stwarzam niedolę. Ja, Pan, czynię to wszystko” (Iz 45, 7; Biblia Tysiąclecia).

  „Czyż dmie się w trąbę w mieście, a lud nie zadrży? Czyż zdarza się w mieście nieszczęście, by Pan tego nie sprawił?” (Am 3, 6; Biblia Tysiąclecia).

  „Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć, a łaska przez Boga dana to życie wieczne w Chrystusie Jezusie, Panu naszym” (Rz 6, 23; Biblia Tysiąclecia)

  1c – „Szatan” jest pojęciem wieloznacznym. To hebrajskie słowo oznacza generalnie „przeciwnika” i nie ma wydźwięku pejoratywnego. Biblia nazywa w ten sposób ludzi, Bożych Aniołów, a raz nawet samego Boga (1 Krn 21, 1; 1 Sm 24, 1). W Nowym Testamencie jest również synonimem pokus lub grzechów. Więcej na ten temat możesz przeczytać tu:

  http://otwartabiblia.pl/szatan-w-biblii-hebrajskiej/
  http://prawdybiblijne.com/download/czytelnia/CzyWierzyszWDiabla.pdf
  http://prawdybiblijne.com/download/czytelnia/BzduraSzatan.pdf

  Dlatego też ciężko udzielić jednoznacznej odpowiedzi na pytanie o pochodzenie „szatana”. Jeśli słowo to w danym wersecie oznacza człowieka, to jego stworzycielem jest Bóg. Jeśli natomiast określone zostają w ten sposób pokusy lub grzechy, to już nie można o to posądzać Boga. Źródłem pokus i grzechów jest ludzkie serce:

  „I mówił dalej: Co wychodzi z człowieka, to czyni go nieczystym. Z wnętrza bowiem, z serca ludzkiego pochodzą złe myśli, nierząd, kradzieże, zabójstwa, cudzołóstwa, chciwość, przewrotność, podstęp, wyuzdanie, zazdrość, obelgi, pycha, głupota. Całe to zło z wnętrza pochodzi i czyni człowieka nieczystym” (Mk 7, 20-23; Biblia Tysiąclecia).

  „Niechaj nikt, gdy wystawiony jest na pokusę, nie mówi: Przez Boga jestem kuszony; Bóg bowiem nie jest podatny na pokusy ani sam nikogo nie kusi. Lecz każdy bywa kuszony przez własne pożądliwości, które go pociągają i nęcą; potem, gdy pożądliwość pocznie, rodzi grzech, a gdy grzech dojrzeje, rodzi śmierć” (Jk 1, 13-15; Biblia Warszawska).

  1d – demony oraz złe duchy oznaczają w Biblii z kolei choroby psychiczne i czasem również fizyczne. Więcej na ten temat możesz przeczytać w następującym artykule:

  http://prawdybiblijne.com/download/czytelnia/Demony.pdf

  One również pochodzą od Boga:

  „Saula natomiast opuścił duch Pański, a opętał go duch zły zesłany przez Pana” (1 Sm 16, 14; Biblia Tysiąclecia).

  Natomiast jeśli chodzi o olbrzymów, to nie rozumiem, co okrutnego jest w ich stwarzaniu. Wysoki wzrost nie jest sam w sobie zły – każdy koszykarz o tym wie;-). Jedni rodzą się bardzo wysocy, inni są pigmejami, a jeszcze inni są przeciętnego wzrostu. Skoro Izajasz mówi, że Bóg stworzył wszystko, to znaczy że wszystko, a nie „wszystko z wyjątkiem olbrzymów”. Wielu ludzi normalnego wzrostu działa „na niekorzyść Bogu”, a mimo to nikt nie wątpi w fakt, że są Bożymi stworzeniami.

  2 – W Rdz 6, 4 nie jest napisane, że kobiety współżyły z demonami, tylko z „Synami Boga”. A określenie „Synowie Boga” jest w Biblii używane względem ludzi reprezentujących lud Boga:

  „I będzie liczba synów Izraela jak piasek morza, które nie zmierzy się i nie zliczy się. I będzie w miejscu, w którym rzekło się do nich: ‚Nie ludem moim wy’, rzeknie się do nich: ‚Synowie Boga Żywego’” (Oz 2, 1; Hebrajsko-polski Stary Testament).

  ”Ja rzekłem: Jesteście bogami i wszyscy – synami Najwyższego. Lecz wy pomrzecie jak ludzie, jak jeden mąż, książęta, poupadacie” (Ps 82, 6-7; Biblia Tysiąclecia).

  „Albowiem wszyscy ci, których prowadzi Duch Boży, są synami Bożymi” (Rz 8, 14; Biblia Tysiąclecia).

  Kobiety te współżyły z ludźmi i rodziły ludzi.

  3 – Biblia nigdzie nie mówi, że aniołowie płodzili olbrzymów – już to wielokrotnie wyjaśniałem.

  4 – Słowo „anioł” oznacza w Biblii nie tylko ducha służebnego, posyłanego na pomoc tym, którzy mają odziedziczyć zbawienie (Hbr 1, 14). Pojęcie to autorzy biblijni bardzo często stosują względem ludzi, będących Bożymi wysłannikami. Pozwolisz, że zacytuję fragment artykułu „Aniołowie, którzy zgrzeszyli”, który o tym mówi:

  „Zarówno hebrajskie słowo malak, jak i jego grecki odpowiednik aggelos – od którego pochodzi słowo anioł – znaczą dosłownie ‘posłaniec’ (‘zwiastun’) lub ‘pośrednik’. A posłańcy w Biblii mogą być dwojakiego rodzaju. Mogą być posłańcami boskiego pochodzenia, i wtedy nazywamy ich aniołami. Lecz mogą też być posłańcami ludzkimi. Niekoniecznie muszą to być dosłownie ludzie przynoszący komuś taką czy inną wiadomość. Aniołem w Starym Testamencie mógł też być wysoko postawiony dostojnik lub sędzia – jako swego rodzaju pośrednik między Bogiem a ludem Izraela. O tym więc, czy malak lub aggelos należy przetłumaczyć jako anioł, czy jednak jako posłaniec, decyduje kontekst. W Nowym Testamencie również mamy ludzkich ‘aniołów’:

  ‚Bo on [Jan Chrzciciel] jest tym, o którym jest napisane: Oto ja posyłam mego posłańca (aggelon) przed twoim obliczem, który przygotuje twoją drogę przed tobą.’ (Ewangelia Mateusza 11,10)

  ‚Gdy zaś posłańcy (aggelon) Jana odeszli, zaczął mówić do ludzi o Janie: Co wyszliście zobaczyć na pustyni? Trzcinę kołyszącą się na wietrze? […] On jest tym, o którym jest napisane: Oto posyłam mego posłańca (aggelon) przed twoim obliczem, który przygotuje twoją drogę przed tobą.’ (Ewangelia Łukasza 7,24-27)

  ‚I [Jezus] wysłał przed sobą posłańców (aggelous). Poszli więc i weszli do wioski Samarytan, aby przygotować dla niego miejsce.’ (Ewangelia Łukasza 9,52)

  ‚Podobnie i nierządnica Rachab, czy nie z uczynków została usprawiedliwiona, gdy przyjęła wysłanników (aggelous) i wypuściła ich inną drogą?’ (List Jakuba 2,25)

  Całość artykułu możesz przeczytać tutaj:

  http://prawdybiblijne.com/download/czytelnia/UpadliAniolowie3.pdf

  1 Kor 6, 3 mówi więc o ludziach, a nie o „duchach służebnych”.

 • 1 – Kamil, o czym Ty mówisz.
  Cała Biblia jest skierowana do ludzi, nie do aniołów.
  Poszukaj sobie wersety, w którym jest mowa, że człowiek dostał ziemię we władanie a aniołowie nie itd.
  Tu pojechałeś :)

  2 -Oj, Kamil.
  Weźmiesz werset i podrzucasz go do wszystkiego co Ci wygodnie.
  Jak możesz napisać, że Bóg zsyła cierpienia na ludzi.
  Nie chcę tego wątku rozwijać, ponieważ dokładnie opisałem go „Czy Bóg jest okrutny” to jest rozdział książki „Kto rządzi światem Bóg czy szatan ? II” – http://brzozasklep.pl/wiedzaszokuje/bezplatny-e-book-kto-rzadzi-swiatem-bog-czy-szatan-tom2/

  3 – Jeszcze raz i ostatni Kamil.
  Maglujesz ten temat, a on nie jest skomplikowany.
  Chrystus nakazał rozwijać talenty czyli myśleć.
  Masz myśleć, wykorzystywać wiedzę i szare komórki.

  Skąd wzięły się demony ?
  Przecież nie stworzył ich Bóg.
  Gdy anioł się buntuje to kim jest, dalej sługą Bożym i aniołem ?
  Pytań jest mnóstwo, ale znajomość Biblii i myślenie, dają na nie odpowiedź.

  Przedstawiłem Ci szereg dowodów na ten temat, jeżeli ich nie rozumiesz, to proś Boga o zrozumienie.
  Bardzo fajnie, że szukasz prawdy, jesteś człowiekiem inteligentnym, ale zacznij myśleć.
  Nie bierz wersetu i nie podpinaj pod niego całą filozofię swoją.
  Biblia się znakomicie uzupełnia, wiedza w niej zawarta jest łatwa.
  Jeżeli zrozumiesz przypowieść o talentach, to zrozumiesz sens słów Chrystusa.

  4 – Tak, słowa anioł, Bóg itd. użyte są w różnych kontekstach i w różnym znaczeniu. Również do ludzi.

 • Skoro nie przekonują Cię wersety, które o pewnych rzeczach mówią wprost (np.: Iz, 44, 24; Iz 45, 7; Am 3, 6), to już Twoja sprawa. Ale w każdym razie dziękuję za ciekawą dyskusję.

 • Kamil nie obrażaj się.
  Mamy inne poglądy w tej sprawie, ale to nie znaczy, że nie idziemy w tym samym kierunku.
  Na pewno wielu poglądów mamy wspólnych.

  Czasami jest ostra, ale miło się dyskutowało :)
  Przyszłość pokaże kto ma rację.

  Jeżeli masz sprzeczne zdanie na inne tematy, to zapraszam do dyskusji.
  Wejdź na forum, otwórz nowy temat, a z chęcią podyskutuję – http://brzozaforum.pl

 • Ależ absolutnie się nie obraziłem:-).

  Kiedy jednak zauważam, że wypowiedzi moich interlokutorów stają się silnie nacechowane emocjonalnie, staram się jak najszybciej zakończyć dyskusję, ponieważ szansa na to, że jej dalszy ciąg będzie miał charakter merytoryczny, spada praktycznie do zera.

  W każdym razie dziękuję za zaproszenie na Twoje forum. Niewykluczone, że kiedyś z niego skorzystam.

  Pozdrawiam i życzę miłego dnia:-)

 • 1 Dlaczego w 1Moj 6 nie ma mowy o karze na aniołach?
  2. Dlaczego w 6, 3. I 6,5 jest mowa tylko o ludziach a nie ma ani słowa o aniołach?
  3. Dlaczego upadli aniołowie działają i zwodzą skoro są zamknięci?
  4. Dlaczego utożsamiasz Synów Bożych w 1Moj 6 z aniołami skoro tam wogóle nie ma o tym mowy?

 • 1 Dlaczego w 1Moj 6 nie ma mowy o karze na aniołach?
  2. Dlaczego w 6, 3. I 6,5 jest mowa tylko o ludziach a nie ma ani słowa o aniołach?
  3. Dlaczego upadli aniołowie działają i zwodzą skoro są zamknięci?
  4. Dlaczego utożsamiasz Synów Bożych w 1Moj 6 z aniołami skoro tam wogóle nie ma o tym mowy?

 • 5.Poprzednie rozdziały mówią o dwóch liniach, posłusznych i nie posłusznych, następnie o połączeniu które sprawiło że nieprawość napelnila ziemie i co najważniejsze Pan Bóg żałował że stworzył ludzi i tylko ich ukarał, nic nie wspomina o aniołach czy innych takich.
  .6. W tych rozdziałach wogole nie są wspomniane żadne inne istoty oprócz ludzi – w sensie określenia – mowa jest tylko o ludziach.

 • 1 – Biblie należy rozumieć i czytać jako całość. O karze pisze w 1 List Piotra 3:19-20 i List Judy 1:6.

  2 – Z Księgi Hioba 1:6, wynika, że synowie Boży to również aniołowie:
  „Zdarzyło się pewnego dnia, gdy synowie Boży udawali się, by stanąć przed Panem, że i szatan też poszedł z nimi”.

  3 – Demony, które obecnie działają zostały zdefiniowane w ten sposób przez Chrystusa. Bóg nie stworzył demonów, tak samo, jak nie stworzył Hitlera. Oni stali się sobą poprzez odejście od Boga. Z tego wynika, że aniołowie, również tak samo jak ludzie mają wolną wolę. Mogą służyć Bogu lub szatanowi. Jest ich całe mnóstwo, dlatego w każdej chwili mogą zostać skuszeni przez szatana.

  4 – Tak jak pisałem. Sądzę, że Biblie należy rozpatrywać w całym kontekście. Skoro w Hioba jest mowa o synach Bożych, którzy stawili się przed Panem, to musieli to być aniołowie, ponieważ człowiek nie ma prawa widzieć Boga.

 • Cytatu z Hioba nie da się wyrzucić, chociaż zgadzam się, że mało wiemy o aniołach. Moim zdaniem błędem jest wyobrażanie sobie nadludzi czy innych stworzeń, o których Biblia nie wspomina.
  Wiemy o ludziach i aniołach. To wszystko. I tego należy się trzymać.
  Czyli:
  część aniołów zbuntowała się i zeszła na ziemię. Po buncie stali się demonami – tak ich nazywał Chrystus. Zapładniali kobiety i rodziły się olbrzymy – Nefilimowie.

  Superczłowiek nie mógł zapładniać kobiety ziemskie. Biblia wyraźnie pisze córki człowiecze, gdyby to człowiek zapładniał człowieka, to jaki byłby sens określać „człowiecze”.

 • 1. Udowodnij na bazie ST że Bóg wymierzył karę aniołom za obcowanie z ludźmi?

  2. Wykaż że 2P2,4. I Jud.6 Mówiąc o konsekwencjach mówili o grzechu z 1 Moj. 6?
  Pozdrawiam

 • Biblia nigdzie w jasny sposób nie określa grzechów aniołów jako obcowania z ludźmi i nigdzie w jasny sposób nie mówi o konsekwencji. Nie mówi też że oprócz upadłych aniołów z buntu szatana jakiekolwiek inne upadły z innego powody!

 • W Łk 3:38 to Adam nazwany jest synem Boga. Wcześniej (1 Moj 4, 5 rozdział) mamy przedstawione jak gdyby dwie linie ludzi. Jedną sprawiedliwą, od Seta, drugą niesprawiedliwą od Kaina. Gdzie praprawnuczek Kaina, Lamech bierze sobie dwie żony i oczekuje pomsty 77 krotnej (Rdz 4:23, 24). Abraham nie chce dla Izaaka żony z Kananejczyków. Później prawo to jest powtórzone dla Izraelitów (Wj 34:15, 16). W przekładzie Pardes Lauder werset ten brzmi; „synowie przywódców zobaczyli, iż córki ludzkie są piękne”.

 • Dlaczego prawdę Bożą kierujesz tylko do ST ? Tak robią talmudyści, którzy nie zaakceptowali Chrystusa. Chrystus i apostołowie powoływali się na ST, dlatego do poznania prawdy, należy używać obie księgi.

  Podaj jeszcze raz wersety w pełnej formie, bo chyba jest pomyłka.

 • Zgadzam się z Tobą.
  Biblia nigdzie nie określa grzechów aniołów. Oni prawdopodobnie nie popełniają grzechów.

  Ja nie mówię o grzechach aniołów tylko upadłych aniołów/demonów. To jest bardzo duży różnica.

  Odbiję piłeczkę: skąd według Ciebie wzięły się demony. Przeprowadź dokładną analizę.

 • Słowo „Bóg” nie jest imieniem. Biblia nazywa inne osoby Bogami – Psalm 82:6.
  Synami Boga nazwani są w Hioba aniołowie.
  Nie możesz wykreować sobie „synów przywódców” czy „nadludzi”, którzy spłodzili olbrzymów.

  Jaka jest w takim razie Twoja teoria ?